Başkentte beyin merkezi

ANKARA - Ankara Üniversitesi’nde Beyin Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (AÜBAUM) kuruldu. Rektörlüğe bağlı merkezin çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönetmeliğe göre, üniversitenin beyin araştırmalarıyla ilgili bölüm ve anabilim dalları AÜBAUM’de işbirliği içinde çalışmalar yürütecek, çalışmalar için fiziksel ve bilimsel ortam oluşturacak, bilim insanı ve akademisyen yetiştirecek. Merkez, beyin gelişimi, yapısı, işlevleri ve hastalıklarıyla ilgili tüm temel klinik alanlarda bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla araştırma klinikleri, laboratuvarlar, hizmet merkezleri kuracak. (Radikal)