Başkentte fuhuşun kabahati 117 YTL

Yeni Türk Ceza Kanunu'na (TCK) göre fuhuş yapmak suç değil, ama kişileri fuhuşa zorlamak, bu işi organize etmek suç. Ankara polisi, yeni TCK'nın çizdiği çerçeveye, yeni bir yöntemle uydu.

ANKARA - Yeni Türk Ceza Kanunu'na (TCK) göre fuhuş yapmak suç değil, ama kişileri fuhuşa zorlamak, bu işi organize etmek suç. Ankara polisi, yeni TCK'nın çizdiği çerçeveye, yeni bir yöntemle uydu. Fuhuş için sokakta 'müşteri beklemek' suç olmasa da 'kabahat' sayıldı. Polis, sokakta çalıştığı belirlenen travesti ve hayat kadınlarına Kabahatler Kanunu çerçevesinde, 117'şer YTL para cezası kesmeye başladı.
'Zührevi' zirve
Ankara Sağlık Müdürlüğü Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyon Başkanlığı, sokak ve caddelerde bekleyen hayat kadınlarıyla travestilere ilişkin şikâyetler üzerine bir toplantı yaptı. Komisyon Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Tüzüğü'nün verdiği yetkiye dayanarak bu kişilere Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesine göre para cezası kesilmesini kararlaştırdı.
İlk uygulama Çankaya'da Ankara Valiliği tarafından onaylanan bu karar, 22 Haziran 2007 tarihinden itibaren uygulamaya konuldu.
İlk olarak, Çankaya'da yedi travestiye 117'şer YTL ceza kesildi. Ahlak Büro Amirliği görevlilerinin, diğer semtlerde de 50 hayat kadını ve travestiye aynı cezayı uyguladığı öğrenildi.
Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi, yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye idari para cezası kesilmesini öngörüyor.
Amme alacağına...
Her yıl yeniden güncelleştirilen para cezaları, 15 gün içerisinde yatırılırsa yüzde 25 indirimle tahsil ediliyor. Zamanında ödenmemesi durumundaysa Maliye Bakanlığı'nca amme alacağına çevrilerek tahsil ediliyor.
Fuhuş yapana terapi
Yasada fuhuş yapmak suç değil.
Ama fuhuşa teşvik eden ve yolunu kolaylaştırana iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası uygulanıyor. Fuhuşa sürüklenen kişilerinse tedavisi veya terapiye tabi tutulması isteniyor.