'Başöğretmen' devri

Başbakanlığa sunuldu
Öğretmenlikte başarıya dayalı sistem geliyor. Milli Eğitim'in Başbakanlığa sunduğu taslağa göre öğretmenler mesleğe 'aday' sıfatıyla başlayacak. Adaylık sürecini bitirenler 'öğretmen' olarak atanacak. Daha sonraki aşamalarda yükselme sınavları yapılacak.
Kadro kısıtlı
Eğitim, kıdem ve başarı düzeyi ile ÖSYM'nin yıllık sınavlarındaki başarıya göre 'uzman öğretmen' ve 'başöğretmen' unvanları verilecek. Mesleki ve mali olanakları artırılacak olan uzmanlar kadronun yüzde 20'sini, başöğretmenler yüzde 10'unu oluşturacak.

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı öğretmenlik mesleğine kariyer sistemi getiren taslak Başbakanlığa verildi. Tasarıyla öğretmenlik mesleğinde 'adaylık'tan sonra 'öğretmen', 'uzman öğretmen' ve 'başöğretmen'
gibi unvanlar getirilecek.
Adaylık dönemini başarıyla tamamlayanlar, öğretmen atanacak. Öğretmenler, kariyerde yükselmek için ÖSYM tarafından her yıl yapılacak sınava katılacak.
Yükselmede, sınavın yanı sıra eğitim, kıdem ve başarı düzeyi gibi ölçütler de dikkate alınacak. Bunlara ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenecek. Başöğretmen sayısı, toplam kadro sayısının yüzde 10'unu, uzman öğretmen sayısı da yüzde 20'sini geçmeyecek. Öğretmenlerin aldığı eğitim-öğretim tazminatında da kariyerdeki yükselişe paralel artış sağlanacak. Buna göre başöğretmen unvanını kazanmış olanlar eğitim-öğretim tazminatından yüzde 40, uzman öğretmenliğe yükselenler de yüzde 20 oranında fazla yararlanacak.
En kıdemlisi müdür olacak
Bakanlığın hazırladığı taslak bu yıl yasalaşırsa mali hükümlerle ilgili uygulamaya, 1 Ocak 2005 tarihinde başlanacak. Taslaktaki diğer hükümler ise kanunun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek.
Düzenlenecek bir yönetmelikle de okul müdürlerinin öncelikle başöğretmenler
arasından seçilmesi sağlanacak. Müdür yardımcıları da başöğretmenler ve uzman öğretmenler arasından belirlenecek.
Kontenjan sınırlı
MEB'in tasarısına göre başöğretmen ve uzman öğretmen kontenjanı sınırlı tutulacak. Bu nedenle yönetmelik hazırlanırken Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı'nın da görüşleri alınacak. Buna göre, her yıl kullanılabilecek başöğretmen ve uzman öğretmen sayılarının tespitine ilişkin usul ve esaslar, basamakların her birinde geçirilmesi gereken en az süre, sınava katılacak olanlarda aranacak şartlar gibi unsurlar yönetmelikle belirlenecek.
Yükseldikçe ücret artacak
Tasarı yasalaşınca, kariyer basamaklarında yükselen öğretmenlerin, özlük haklarında, görev, yetki ve sorumluluklarında, mesleki saygınlıklarında ve statülerinde de artış sağlanacağı kaydedildi.