Başsavcı Kanadoğlu'ndan eski büyükelçi Alpan'a dava

Yargıtay Başsavcısı Kanadoğlu, Bresilia eski Büyükelçisi Doğan Alpan hakkında 'dolandırıcılık, yalan beyan, evrakta sahtecilik ve görevi suiistimal'den dava açtı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Türkiye'nin eski Brasilia Büyükelçisi ve halen Dışişleri
Bakanlığı müşavirliği görevini yürüten Doğan Alpan hakkında 'dolandırıcılık, memura yalan beyanda bulunmak, evrakta sahtekarlık ve görevi kötüye kullanma’ suçlarından dava açtı.
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmasına İlişkin Yasa uyarınca Alpan hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamlayan Kanadoğlu, iddianamesini yargılamanın yapılacağı Yargıtay 6. Ceza Dairesi Başkanlığı'na gönderdi. İddianamede, büyükelçilikçe işe alınan personelin resmi kayıtlara göre işe başlama ve işlerine son verilme tarihleri ile fiilen görev yaptığı tarihler ve ücretlerinin farklı olduğu, bu surette toplam 12 bin 200 ABD Doları'nın sanık Alpan tarafından mal edildiği belirtilerek, Alpan'ın Türkiye'ye kesin dönüşüne ilişkin yolluk bildiriminde de yalan beyanda bulunduğu ifade edildi.
8 sayfalık iddianamede, sanık Alpan'ın, eşinin bir plastik cerrahi merkezinde yaptırdığı estetik operasyonları, 'bel fıtığı' ve 'bağırsak ameliyatı' gibi gösterip, gerçeğe uygun olmayan tedavi belgeleri düzenlettiği, onayladığı ve işleme koyup Dışişleri Bakanlığı'na göndererek, yasal olarak devletçe karşılanma olanağı bulunmayan üç ayrı estetik ameliyatının bedeli olan 16 bin 237 Brezilya Reali karşılığı Türk Lirası'nı tahsil ettiği kaydedildi.
Alpan'ın, ayrıca, Brezilya makamlarına resmi kullanım için olduğunu bildirerek satın aldırdığı vergisiz alkollü içkilerin büyük bir kısmını büyükelçilik personeli vasıtasıyla bu ülkede üç restoranın sahibi bir kişiye sattığı belirtilen iddianamede, bu suçlamalara ilişkin ayrıntılı bilgiler verildi.
Kanadoğlu, Alpan'nın Brasilia büyükelçiliği görevindeyken 1998-2000 yılları arasında zimmet suçu işlediği kanaatine de vardı. Kanadoğlu, bu suçlamayla ilgili olarak 'görevsizlik' kararı verdi ve dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. 'Zimmet'' suçuna ilişkin görevsizlik kararında, Alpan'ın işe aldığı bir aşçıya düşük ücret vermesine rağmen, yüksek gibi gösterip toplam 2300 ABD Doları farkı zimmetine geçirdiği ileri sürüldü.