Başsavcı Kanadoğlu'ndan iki valiye dava

Yargıtay Başsavcısı Kanadoğlu, Diyarbakır Valisi Cemil Serhadlı ile İçel Valisi Şenol Engin hakkında dava açtı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Diyarbakır Valisi Cemil Serhadlı ve Muğla Vali Yardımcısı Şemsettin Ulusoy hakkında görevi suiistimal, İçel Valisi Şenol Engin hakkında da İl Özel İdaresi'ne aktarılan ödeneğin faiz gelirini yasaya aykırı harcadığı iddiasıyla dava açtı.
Başsavcı Kanadoğlu, Serhadlı ile Ulusoy ve Engin hakkındaki iddianameleri Yargıtay 4. Ceza Dairesi'ne gönderdi. Halen Diyarbakır Valisi olan Cemil Serhadlı'nın Muğla Valisi iken ve Muğla Vali Yardımcılığı görevini sürdüren Şemsettin Ulusoy hakkındaki iddianamede, Serhadlı ve Ulusoy'un, 1998-2000 yılları arasında Muğla'daki yedi kum ocağı işletmesine mevzuata aykırı olarak
geçici çalışma izni verdikleri belirtilerek, bu durumun yasaya aykırı olduğu vurgulandı.
İl Daimi Encümeni'nce 22 Mart 2000'de bu geçici izinlerin 2001 yılı sonuna kadar uzatıldığı bildirilen iddianamede, mevzuat
bakımından ruhsatlı olarak işletilmeleri mümkün olmayan kum, çakıl ocaklarının yine mevzuatta yer almayan geçici izin yoluyla
faaliyetlerine devam etmelerinin sağlandığı ifade edildi.
İddianamede, söz konusu bu geçici izin kararlarının İl Daimi Encümeni toplantılarında alındığı, bu toplantılara Serhadlı ve Ulusoy'un değişik tarihlerde başkanlık ettiğinin anlaşıldığı belirtilerek, her iki sanığın da Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 'görevi kötüye kullanma' filini düzenleyen 240. maddesine göre 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmaları istendi.
Başsavcı Kanadoğlu, halen İçel Valisi olarak görev yapan Şenol Engin hakkında hazırladığı iddianamede de İçel İl Özel İdare Bütçesi'ne aktarılan ödeneklerin vadeli hesaplarda tutulması sonucu elde edilen faiz gelirlerinin, özel idare geliri olduğu ve buna dair harcamaların bu mevzuat hükümlerine göre yapılması gerektiğini
belirtti.
İddianamede, İl Özel İdare Bütçesi'nden 1997 ila 1999 yılları arasında toplam 34 milyar 981 milyon 765 bin liranın çeşitli dernek ve vakıflara harcama mevzuatına ve dernekler yasasına aykırı olarak aktarıldığı kaydedildi.
İddianamede, Engin'in, İl Özel İdare bütçesini zarara soktuğu ve bir suç işleme kararı ile yasanın aynı hükmünü birden fazla ihlal ederek görevini kötüye kullandığının anlaşıldığı ifade edildi.
Engin'in de TCK'nın 240. maddesine ve suçta tekerrür halinde ceza artırımını öngören 80. maddelerine göre cezalandırılması istendi.
Serhadlı, Ulusoy ve Engin'in yargılanmalarına önümüzdeki günlerde Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nde başlanacak.