Başsavcıdan Susurluk kararına itiraz

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Kanadoğlu, Susurluk sanıkları hakkındaki mahkumiyet kararını bozan Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nin kararına itiraz etti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Susurluk Davası'nda 14 sanık hakkında verilen mahkumiyet
kararını 'eksik soruşturma' nedeniyle bozan Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nin kararına itiraz etti. İtirazı, Yargıtay Ceza Kurulu karara
bağlayacak.
Başsavı Kanadoğlu itiraz başvurusunda, Susurluk Davası'nın Türkiye'nin temiz toplum özleminin simgesi haline geldiğini söyledi.
Türk halkı umut ve sabırla yargı organından, olayın aydınlatılmasını varsa suçun tespitini ve suçluların bir an önce cezalandırılmasını beklediğine işaret eden Kanadoğlu, davaların sürüncemede kalmasının,
zamanaşımı sürelerinin uzamasının yargının da yıpranmasına yol açacağını söyledi.
Başsavcı Kanadoğlu'nun imzasını taşıyan ve beş sayfadan oluşan itiraz başvurusu, bugün Yargıtay Ceza Kurulu'na gönderildi.
Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nin Susurluk Davası'nda 14 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararının eksik soruşturma gerekçesiyle bozmasıyla, mahkumiyet kararının onanması yönünde görüş bildiren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, dairenin verdiği kararın gerekçesine ilişkin
incelemesini tamamladı. Başsavcı Kanadoğlu, dairenin bozma gerekçesine katılmayarak,
karara itiraz etti. Kanadoğlu, itiraz başvurusunun sonuç bölümünde, itirazın kabul edilerek 8. Ceza Dairesi'nin kararının kaldırılması ve dosyanın esasının incelenmesi üzerine yine aynı daireye gönderilmesini istedi.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Başsavcının istemini kabul ederse Susurluk Davası yeniden 8. Ceza Dairesi'ne gidecek, daire bu kez esasa yönelik inceleme yapacak. 8. Ceza Dairesi, İstanbul 6 No'lu DGM'nin
verdiği mahkumiyet kararını onarsa, hüküm kesinleşecek, ancak bu durumda sanıkların olağanüstü kanun yolu olarak bilinen karar düzeltme isteminde bulunma hakları var. Bu istemin öncelikle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kabul edilmesi gerekiyor.
Başsavcının itirazı Yargıtay Genel Kurulu'nca reddedilirse, dosya
İstanbul 6 No'lu DGM'ye gidecek. Sanıkların yargılanmasına, bozma gerekçeleri doğrultusunda devam edilecek.