Başsavcılık'tan sızma açıklaması

Başsavcılık'tan sızma açıklaması
Başsavcılık'tan sızma açıklaması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaparak soruşturma bilgilerinin medya organlarına verilmesine tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ikinci operasyon iddiaları sosyal medyayı sallarken yazılı bir açıklama yaparak, “Görev ve yetki kurallarına uyulmayarak mevzuata aykırı olarak soruşturma bilgilerini medya organlarına verilerek oluşturulan tartışma ortamında soruşturmaların sağlıklı yürümeyeceği öncelikli soruşturma makamlarınca bilinmesi gerekir” dedi.

Başsavcılık’tan yapılan açıklamanın ilk bölümünde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan Çalışma ve İş Bölümü Talimatı’na yer verildi.

YARGIYI ETKİLEYECEK YAYINLAR
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Son günlerde gündeme gelen bazı soruşturmalar üzerine yazılı ve görsel medyada soruşturmanın gizliliğini ihlal edecek, yargıyı etkileyecek, Başsavcılık işlemlerinin yanlış anlaşılmasına sebebiyet verecek mahiyette yayınlar yapıldığı ve bunun yoğun bir şekilde devam ettiği görülmektedir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasaların verdiği yetkiye dayanarak hazırladığı, Çalışma Talimatı ve İş Bölümü Talimatı çerçevesinde idari ve yargısal görevlerini iki yüz kadar Cumhuriyet Savcısı ile yürütmektedir.”


BİLGİYİ BAŞSAVCILIK VEREBİLİR
“Görev ve yetki kurallarına uyulmayarak mevzuata aykırı olarak soruşturma bilgilerini medya organlarına verilerek oluşturulan tartışma ortamında soruşturmaların sağlıklı yürümeyeceği öncelikli soruşturma makamlarınca bilinmesi gerekir. Gizliliği ihmal etmeyecek yeterli bilgiler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu tarafından verilebilir. Başsavcılığın verimli, uyumlu ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak, soruşturmaların hiç bir etki altında kalmadan hukuk prensipleri dışında yanlış bir uygulama görüntüsüne sebebiyet verilmeden yürütülmesini temin etmek için yapılan uygulamalara başka anlamlar verilmemelidir.“

İŞTE O TALİMAT
Halen uygulanan talimat 1 Ekim 2012 tarihinde yürürlüğü konulmuştur. Talimat hükümlerine göre:

a) Terör ve toplumsal olayların, organize suç örgütlerinin, kamuoyunda geniş yankı uyandıran, kamu güvenliğini ilgilendiren olayların, adam öldürme ve diğer önemli olayların öğrenilmesi üzerine ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından denetim ve gözetim çerçevesinde, Cumhuriyet Başsavcısına telefon, faks, e-mail gibi vasıtalarla veya bilgi notu ile en seri şekilde bilgi verilecektir.

b)Cumhuriyet savcıları her 3 ayda bir ellerinde bulunan soruşturma evrakının bekletilme sebebini, son yapılan işlemin ne olduğunu, son işlem tarihi ve benzer hususları soruşturma evrakı bilgi formuna yazarak Cumhuriyet Başsavcı vekillerine gönderir. Bu şekilde soruşturmaların uygun ve hızlı yapılması UYAP kayıtları ile karşılaştırılarak kayıp ve karışıyklıkların önlenmesi sağlanır. Soruşturma başlatarak suçun vasıf ve mahiyetine göre ilgili bürolarda görevli Cumhuriyet savcılarına tevzi etmek ve sonar eren soruşturmaların kararlarını inceleyip noksanlıkları ikmal ettirdikten sonra görüldü şerhi koymak Cumhuriyet Başsavcısı’nın emri olup iş yogunluğu sebebiyle bu görev ve yetkisini kısmen veya tamamen Başsavcı vekillerine devretmektedir.

c)Yasa, genelge ve talimat hükümlerine uymayan, gizliliğin ihlaline sebebiyet veren, soruşturmayı yasal çercevede yürütemeyen, Cumhuriyet savcılarındaki soruşturma evrakı başka bir cumhuriyet savcısına tevzi edilmektedir.

d) Kapsamlı soruşturmalarda ihtiyaç duyulursa İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı soruşturmanın tümünde veya bir bölümünde birden fazla Cumhuriyet savcısı görevlendirebilir. Hakimler, Cumhuriyet savcıları, Hakimler ve Savvcılar Yüksek Kurulu Kanunu’na tabii en üst kollur amirleri, milletvekilleri, valiler, vali yardımcıları, kaymakamlar, büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, MİT bölge başkanları, Generaller, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları hakkındaki soruşturmalar imkanlar nispetinde Cumhuriyet Başsavcısı veya ilgili Cumhuriyet Başsavcı vekili tarafından yapılır.