Batıda intihar fazla

Sağlık Bakanlığı, 'İntihar Olgusu ve Önlenmesi' adıyla hazırladığı kitapta, Türkiye'nin 'intihar tablosunu' ortaya koydu. Kitapta yer alan tespitler şöyle...

İZMİR - Sağlık Bakanlığı, 'İntihar Olgusu ve Önlenmesi' adıyla hazırladığı kitapta, Türkiye'nin 'intihar tablosunu' ortaya koydu. Kitapta yer alan tespitler şöyle:

  • Doğudan batıya gittikçe intihar oranı artıyor. 2002'de intihar hızının en yüksek olduğu ilk üç bölge Ege, İç ve Doğu Anadolu. En düşük bölge ise Karadeniz.
  • İntihar oranının en yüksek olduğu ilk beş il İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla ve Bursa. En düşük olduğu iller ise sırasıyla Bayburt, Artvin ve Gümüşhane.
  • Tüm bölgelerde erkek intihar oranı kadın intihar oranından fazla, ancak Güneydoğu'daki illerde kadın ölümleri fazla.
  • İntiharlar, her iki cinsiyette de özellikle 15-24 ve 25-34 yaş aralığında yoğunluk gösteriyor.
  • İntiharların en büyük nedeni hastalık. Dörtte üçünden yalnızca üç psikiyatrik hastalık sorumlu: Yüzde 40-50'si depresyon, yüzde 25'i alkol-madde kullanımı, yüzde 10-15'i şizofreni.
  • Nedenler erkeklerde hastalık ve geçim zorluğu; kadınlarda hastalık, ailede geçimsizlik, hissi ilişki, istediğiyle evlenememe.