Batır gavuru, hamsilere yem olsun

Batır gavuru, hamsilere yem olsun
Batır gavuru, hamsilere yem olsun

Hak ihlalleri ve ayrımcılık, 387 sayfalık kitap oldu.

Milli Güvenlik Kitabı: “Küreselleşen dünyada dil ve kültür erozyonu yaratılması yolunda Türkiye üzerinde değişik oyunlar denenmektedir. Örneğin bazı sözde aydın kesimlerinin dilimize yabancı kelimeleri sokma çabaları, dil kuralları dışında konuşma tarzları yaratılması ve bu tür konuşma veya hitap tarzlarının film, radyo ve televizyon programları ile genç nesillere, yani Türkiye’nin geleceği olan sizlere aşılanması çalışmaları bu çabalardan bazılarıdır.” (Komisyon,2007, s. 138)
İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmen Kitabı: “Başka ülkelerdeki Türklerin o ülke ekonomisine katkıda bulunduklarını, kültürlerine çeşitlilik kattığını söyleyiniz. Ancak başka kültürlerle iletişimin sınırlarının çizilmesi gerektiğini milli unsurların korunması gerektiğini vurgulayınız.” 

Gökyüzünden inen haklar

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10: “Yaşama, sağlık, ibadet, eğitim, ekonomik haklar, düşünce ve inanç özgürlüğü, şahsi hak ve özgürlüklerin başlıcalarıdır. Bunlar insanın insan olmasından kaynaklanan haklardır. Bu hakların olmaması durumunda insanın insanca yaşama imkanı ortadan kalkar. Adı geçen haklar Allah’ın kullarına hiçbir ayrım gözetmeden verdiği haklardır” (M. Akgül vd, s. 87)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 11: “İnsan dinimizin buyruk ve öğütlerine uyar, sözlerinde ve davranışlarında güzelliğe önem verirse toplumda sevilir ve sayılır” (Kızıler vd., s. 126)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 9: “Ruhsal bunalım, ahlaki çöküntü, yozlaşma, sosyal ve kültürel dokuda zedelenme, milli ve manevi duygulara yabancılaşma gibi olumsuzluklar, vahye dayalı olmayan inanç türlerinin sosyal hayatımızdaki tezahürüdür.” (A. Ekşi, s. 16)
Lise Sağlık Bilgisi: “Temizliğe en fazla önem veren din İslamiyet’tir.” (Z. Sert, s. 11)
Lise Sağlık Bilgisi: “Baba ailenin geçimini sağlayan, anne, babaya yardımcı, çocukların bakımını, sevgi ortamını sağlayan kişidir.”
Milli Güvenlik Kitabı: “Ermenistan’ın uzun süreden beri izlediği, iyi komşuluk ilişkilerinin ruhuna aykırı, sabit bazı politikaları nedeniyle Türkiye’nin Ermenistan ile diplomatik ilişki kurması mümkün olmamıştır.” (Komisyon 2007, s. 150)
Trafik: “Türküz, bütün başlardan üstünüz.” (M. Ulusavaş, s. 47)
Sosyal Bilgiler 6. Sınıf: “Türkler tarih boyunca ordu-millet geleneğini sürdürerek yaşamışlardır, bu geleneğe göre çocuklar küçük yaştan itibaren askerliğe hazırlanır. Türk savaşa hazırdır.” (E.A. Kolukısa, s. 70)
10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: “Devlete karşı görevlerimizden biri de askere gitmektir. Askerlik çağına gelmiş her Türk gencinin bu kutsal görevi yerine getirmesi gerekir... Kültürümüzde ‘vatan sevgisi imandandır’ denilerek vatan sevgisinin önemi ifade edilmiştir...” (Akgül vd, 2007 s.110)
  İlköğretim Müzik 6-7-8 Öğretmen Kılavuzu (N. Özdemir): “Batır Karadeniz’e, hamsilere yem olsun diyeceğim ama gâvur etiyle beslenen hamsiden hayır mı gelir?” (s. 148)
Lise Sosyoloji: “Anakent varoşlarında .tinerci kapkaçcı denilen bazı çocukların boşanmış ana-babaların çocukları olduğu saptanmıştır.” (S. Erdem s.115)
İlköğretim Sosyal Bilgiler: “Nazlınehir’in annesi Türk misafirperverliğini göstermek için geceden çalışmaya başladı. Evi temizledi. yemekleri hazırladı.” (Kolukısa s. 208)
 İlköğretim 1. sınıf Türkçe kitabı: ‘Üretim, Tüketim ve Verimlilik’ ünitesinde yer verilen resimde oynayan, çalışan, yetişkinlere öykünen hareketleri yapan beş çocuktan dördü erkek. Resimdeki tek kız çocuğu da kucağında bebekle temsil ediliyor.
İlköğretim Matematik 5: “Seda bir uzun atlama yarışmasında 2.3 metre uzağa atladı. Ahmet ise Seda’dan 1.55 metre daha uzağa atladı.” (A.Duatepe, 2007,s.180)
Problem 2: “Ayşe teyze bir günün 2/5 sini uyuyarak, 3/10’unu kahvaltı ve yemek hazırlayarak geçiriyor.” (s.153)
İlköğretim Sosyal Bilgiler 6: “...Çin milleti hilekar ve sahtekâr olduğu için, küçük kardeş ve büyük kardeşi birbirine düşürdüğü için...” (E.A. Kolukısa vd, s66)