Baydemir'e soruşturma için Danıştay'dan vize

Danıştay 1. Dairesi, İçişleri Bakanlığı'nın, Kürtçe davetiye nedeniyle Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı DTP'li Osman Baydemir hakkında soruşturma izni vermesi kararına yapılan itirazı reddetti.

ANKARA - Danıştay 1. Dairesi, İçişleri Bakanlığı'nın, Kürtçe davetiye nedeniyle Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı DTP'li Osman Baydemir hakkında soruşturma izni vermesi kararına yapılan itirazı reddetti.
Baydemir hakkında, geçen yıl Diyarbakır Başsavcısı Hüseyin Canan'a gönderdiği 6. Diyarbakır Kültür ve Sanat Festivali açılış kokteyli davetiyesinde Türkçe ve Kürtçe yazılara yer vererek, '1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun'a aykırı hareket ettiği' gerekçesiyle soruşturma açılması istenmişti. İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu da 28 Kasım 2006'da soruşturma izni vermişti. Baydemir, soruşturma izni kararının kaldırılmasını istemiş ve Danıştay'a gönderdiği itiraz dilekçesinde, davetiyede Türkçe ve Kürtçe dışında İngilizce ve Ermenice cümlelerin de kullanıldığına dikkati çekmişti. Dosyayı görüşen Danıştay 1. Dairesi, Baydemir'e isnat edilen eylemi, hakkında hazırlık soruşturması yapılmasını gerektirecek nitelikte bularak, soruşturma izni verilmesine ilişkin yetkili merci kararına yapılan itirazı oybirliğiyle reddetti.
Bağlar Belediyesi'nden de Kürtçe davet
Bu arada DTP'li belediyeler, davetiyelerde Kürtçeden vazgeçmiyor. Bağlar Belediye Başkanı Yurdusev Özsökmenler, AB ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği 'Bilinçli Çiftçi, Sağlıklı Ürün Projesi'nin tanıtımı için davetiyeleri Türkçe ve Kürtçe hazırladı. (Radikal, dha)