Baz istasyonuna onay yok

Ankara 6'ıncı İdare Mahkemesi, bir apartman yöneticisinin, Çankaya Belediyesi Encümeni'nin, 'apartmanda kurulan baz istasyonunun kaldırılması' yönündeki
kararının iptali istemini reddetti.

Ankara 6'ıncı İdare Mahkemesi, bir apartman yöneticisinin, Çankaya Belediyesi Encümeni'nin, 'apartmanda kurulan baz istasyonunun kaldırılması' yönündeki
kararının iptali istemini reddetti. Ankara 6'ıncı İdare Mahkemesi, Çankaya Belediyesi Encümeni'nin, Çankaya ilçesi Remzi Oğuz Mahallesi'ndeki bir apartmanın kömürlüğüne baz istasyonu kurulması ve çatısına vericiler
yerleştirilmesi üzerine, 'bu eklentilerin kaldırılması' yönünde verdiği kararın iptali istemiyle apartmanın yöneticisinin açtığı davayı sonuçlandırdı. Ankara 6'ıncı İdare Mahkemesi'nin kararında, teknolojik gelişmelere paralel olarak günlük yaşama giren cep telefonlarının ve baz istasyonlarının yaydığı elektromanyetik dalgaların teknik boyutunun yanı sıra insan ve çevre sağlığı boyutunun da bulunduğu ve bunların olası zararlarının önlenebilmesi için birtakım önlemler alınması gerektiğine dikkat çekildi. Kararda, söz konusu
apartmandaki baz istasyonunun elektrik ve manyetik alan güç yoğunluğunun ölçülmesi ve elde edilecek verilere göre imar mevzuatına, insan ve çevre sağlığına zararı olup olmadığının ve halkın selametini ihlal edip etmediğinin belirlenebilmesi için bilirkişi incelemesi yaptırıldığı belirtildi.