'Baz'lar sahibini buldu

Çevre Bakanlığı ile Telekomünikasyon Kurumu arasında imzalanan bir protokolle yer (baz) istasyonlarının kurulmasına yönelik boşluk giderildi.

ANKARA - Çevre Bakanlığı ile Telekomünikasyon Kurumu arasında imzalanan bir protokolle yer (baz) istasyonlarının kurulmasına yönelik boşluk giderildi. Protokole göre, yer istasyonlarının kurulacağı yeri Telekomünikasyon Kurumu belirleyecek. Kurum, mahalli çevre kurullarının da görüşünü alacak. Protokole göre prosedür şöyle işleyecek:

  • İşletmeci, sisteme ait tüm ekipmanları kapsayan ve güvenlik mesafesi hesabını, sisteme ait koordinatları, sistemin kurulacağı alanın çevresindeki yapıları ve boyutları gösterir krokiyi, sistem adresini, yayın paternini içeren dosyayı kuruma verecek.
  • Kurum, yönetmeliğe uygun bulduğu dosyaları, kendi görüşüyle birlikte mahalli çevre kurullarında görüşülmek üzere ilgili valiliklere iletecek.
  • Mahalli çevre kurulu, 10 kHZ-60 GHz frekans bandında çalışan sabit telekomünikasyon cihazlarının kurulması için kurumun uygun bulduğu yer konusundaki görüşlerini oluşturacak ve bir hafta içinde kuruma gönderecek.
  • Kurum daha sonra işletmeci için güvenlik sertifikasını düzenleyecek ve geçici onay verecek.
  • Kurumun denetimi neticesinde, yönetmeliğe uygun olduğu belirlenen telekomünikasyon cihazlarının güvenlik sertifikasına kati onay verilecek.
  • Yönetmeliğin yayımlanmasından önce kurulmuş olan cihazlar için yönetmelikte yer alan hükümler doğrultusunda işlemler yapılacak. Kurum, cihazların yönetmeliğe uygun faaliyette bulunduklarına dair kati onay verdiği cihazların sayı ve yerlerine
    ilişkin il mahalli çevre kurullarına bilgi verecek.