'Bebekler' için soruşturma yok

ANKARA -  Ankara Valiliği, geçen yıl mart ayında 27 bebeğin öldüğü, Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin başhekimi Leyla Mollamahmutoğlu, klinik şefi Uğur Dilmen ve doktorlar Filiz Akın Su ile Tülay Akçay hakkında soruşturma izni vermedi. Ankara Başsavcılığı da valiliğin kararına dayanarak ilgili soruşturma evrakını işlemden kaldırdı. Ailelerin suç duyurularında hastane yönetiminin değişik tarihlerde doğan bebekleri aynı kuvözde tutarak hastane virüsünün üremesine ve bunun sonucu bebeklerinin ölmesine sebebiyet verdikleri öne sürülmüştü. Valilik soruşturma izni
talebini, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın hazırladığı raporda bebek ölümleri ile hastane görevlilerinin uyguladıkları tedaviler arasında sebep-sonuç ilişkisi olmadığı tespitini göz önünde bulundurarak geri çevirdiğini duyurdu. Mart ayında 27 bebek, enfeksiyon sonucu ölmüştü. (Radikal)