Bebekli reklam için zehir gibi itiraz

Bebekli reklam için zehir gibi itiraz
Bebekli reklam için zehir gibi itiraz
Haber: MELTEM ÖZGENÇ / Arşivi

RTÜK ile Vodafone, ‘bebek’li reklam yüzünden karşı karşıya geldi. Bir bebeğin, karşısına konulan ve çizgi film içerikli telefonun donup devam etmesiyle gülüp ağladığı 3G reklamı için RTÜK’ten aralarında TRT’nin de bulunduğu 25 televizyona uyarı cezası gelmesi üzerine Vodafone, Üst Kurul’a itiraz yazısı gönderdi.
Yazıda, çocukların kullanıldığı bazı reklamlardan örnekler verilerek, “Diğer reklamlar Vodafone reklamı olmadığı için mi kurumunuzdan herhangi bir yaptırımla karşılaşmadı? Bu karar rekabete aykırı. Reklamımız hakkında verilmiş kurul kararının yine kurulunuzca geri alınmasını talep ederiz” denildi.
Yazıda özetle şunlar vurgulandı:

RAKİBİMİZİN ÇOCUKLU REKLAMINA İŞLEM YAPMADINIZ:

Sektördeki rakibimizin sadece çocukları kullandığı reklamlarına, kurulunuzca bugüne kadar hiçbir işlem yapılmadı ve bu reklamlar aleyinde hiçbir karar oluşturulmadı. Verilen sürpriz kararınızın tesadüf olarak görülmesi mümkün değil. Bu kararın muhatabı şirketimiz yerine rakip şirket olsaydı yine kurulunuzdan bu kararın çıkıp çıkmayacağına yönelik bariz endişe ve tereddütlerimiz olduğunu, yasal haklarımızı kullanmak üzere yetkili mercilere başvurmadan, hiçbir hukuki düzenlemeye dayanmayan bu ayrıcalık içeren ve şirketimize özel olduğune inandığımız kararınızı ulusal ve uluslararası platformda tartışmaya açmadan önce, bu yazıyla kurulunuza başvurarak kararın gerekçelerini ve bizim vakıf olmadığımız bir ilkeye dayalı olup olmadığını sorma yükümlülüğümüzü yerine getirdiğimizi belirtiriz.

REKLAM MEVZUATA UYGUN:

Reklamın hali hazırda diğer ürünler ve hizmetler için gerçekleştirilen ve çocuk kullanılmakta olan birçok reklam gibi mevzuata uygun olduğu açıkça görülüyor. Reklam izlenildiğinde görüleceği üzere cihazda gösterilen görüntüler yaş grubuna uygun. Çocuklara ve bebeklere özel yayın yapan televizyonlarda yayınlanmakta olan bu görüntülerle çocukların zihinsel, fiziksel ve ahlaki gelişimlerine zarar veriliyor olmasının mümkün olmayacağı da son derece açıktır. Kararınız eğer çocukların ekrana bakmaları ile ilgiliyse televizyon ekranına, bilgisayar ekranına ya da telefon ekranına bakmak arasında boyut dışında bir fark bulunmadığı malumunuz. Bu durumda yasal düzenleyici bir kurum olan kurulunuzdan Baby TV ve örneklerini kapatma yolunda bir ilke kararı beklemek gerekir. Bu nedenle mevzuata aykırılığı bulunmayan şirketimiz reklamı hakkında verilmiş karar makul karşılanmadı. 

KARARI GERİ ALIN:

Hali hazırda çocukların oynatıldığı reklamımızla benzerlikler gösteren reklamların yayını, kurulunuzun hiçbir müdahalesi olmaksızın sürüyor. Devlet faaliyetleri önceden öngörülebilir, tahmin edilebilir olmalı, hukuk düzeninde hukuki istikrar sağlanmalı, idareler kişilerin haklı beklentilerine uygun davranmalı ve yapılan işlemlerde hukuka ve devlete olan güveni zedeleyici hususlardan kaçınılmalı.
Mevzuata uygun olan reklamımız hakkında verilen kararın yine kurulunuzca geri alınmasını arz ve talep ederiz.