Bekçi Murtaza zihniyeti 'ders çalışmayı' yasakladı

Bekçi Murtaza zihniyeti 'ders çalışmayı' yasakladı
Bekçi Murtaza zihniyeti 'ders çalışmayı' yasakladı

Etütler özellikle çalışan aileler için kolaylık sağlıyor. Aileler mesai saatlerinin bitişine kadar çocuklarının etüt yapması için para ödüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim okullarında ders sonrası, isteğe bağlı olarak yapılan etütleri yasakladı. Gerekçe: Kadrolu öğretmenler ek iş yapamaz

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı, ilköğretim okullarında, ders sonrası isteğe bağlı olarak yapılan etütlere yasak getirdi. Etüt yasağına, Maliye Bakanlığı’nın ‘kadrolu öğretmenler ek iş yapamaz’ uyarısının etkili olduğunu belirten Bakanlık, okullarda öğrenci başarısına göre gruplandırılarak oluşturulan seviye sınıflarını da çocuk haklarına aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırdı.
MEB Müsteşarı Muammer Yaşar Özgül imzasıyla tüm il müdürlüklerine gönderilen ‘dikkat edilecek hususlar’ konulu genelge ile Bakanlık, ilköğretmi okullarında ‘etüt faaliyetlerinin’ kaldırılması talimatını verdi. Bakanlık, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yaptığı son değişiklikle de okullarda ‘etüt faaliyetleriyle ilgili planlamaların bundan böyle yapılmamasını’ istedi.

Bazı okullar hariç
Etüt yasağından yatılı ilköğretim bölge okulları ile İstanbul’da bakan onayı ile yıllardır ‘etüt ve beslenme programı’ uygulayan 17 okul istisna tutuldu. Büyükşehirlerde çalışan ailelerin özellikle tercih ettiği etüt sistemine göre, aileler ders sonrasında mesaileri bitene kadar çocuklarının okullarda etüt sınıflarına alınması için belli bir miktar para ödüyordu. Etüt sınıflarında öğrencilere, o gün işlenen derslere ilişkin takviye eğitim veriliyordu.
Genelgeye göre, Maliye Bakanlığı ‘mevcut kanunlara göre öğretmenlerin ek iş yapamayacağını’ gerekçe göstererek, etüt uygulamasına karşı çıktığı için bu uygulama kaldırıldı. Ancak, okullarda hafta sonlarında yapılan kurslarda herhangi bir değişikliğe gidilmedi.
Milli Eğitim Bakanlığı genelgesinde, başarılı öğrencilerin bir sınıfta, az başarılıların da başka bir sınıfta toplanmasını amaçlayan okullardaki ‘seviye sınıflarına’ da karşı çıkıldı.
‘Sınav notu ve dönem başarı ortalaması gibi gerekçelerle seviye sınıfları oluşturulmasının uygun olmayacağı’ vurgulanan genelgede, bu tür bir sınıflamanın çocuk haklarıyla da örtüşmediği belirtildi.
İlköğretimin ‘çocukların fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerinin şekillenmeye başladığı bir dönem’de belli sınıflara ayrılmasının bazı olumsuzlara neden olacağının altı çizilen genelgede, “Bu uygulama olumsuzluklar oluşturabilecek, güven ve iş başaramama duygusunun kendisinde yaşamın bir parçası haline geldiği düşüncesinin yer etmesine zemin hazırlayarak atılım, girişimcilik, araştırıcılık, sorgulayıcılık gibi programlarımızın temel felsefesini oluşturan bu yetilerin çöküntüye uğramasına zemin hazırlayabilecektir” denildi. (Radikal)