Bekâret kontrolünde karar yargının

Adalet Komisyonu 346 maddelik yeni Türk Ceza Kanunu (TCK) tasarısı üzerindeki görüşmelerini dün tamamladı.

ANKARA - Adalet Komisyonu 346 maddelik yeni Türk Ceza Kanunu (TCK) tasarısı üzerindeki görüşmelerini dün tamamladı. TCK Kadın Platformu olarak çeşitli örgütleri temsilen toplantıya katılan kadınlar, 'bekâret kontrolü, namus cinayetleri ve cinsel yönelim'le ilgili düzenlemeleri yetersiz bulduklarını söyledi.
Kadınlar, 'bekâret kontrollerinin tamamen yasaklanmasını', ayrımcılık maddesine 'cinsel yönelim' ifadesinin eklenmesini, 15-18 yaş arası gençlerin rızaya dayalı cinsel ilişkilerine getirilen yaptırımların kaldırılmasını, 'eş' tanımının 'birlikte yaşamaları' kapsayacak şekilde genişletilmesini, 'müstehcenlik' maddesinin ifade hürriyetini kısıtlamayacak şekilde yeniden düzenlenmesini istedi.
Acuner: Kadın sünneti zannediyorlar
Kadınlar adına konuşan KADER üyesi Selma Acuner, yıllardır katıldıkları uluslararası toplantılarda 'bekâret kontrolü'nün karşılarına çıkarıldığını anlattı. Bekâret kontrolünün kadın sünneti gibi algılandığını belirten Acuner, kontrolün tamamen yasaklanmasını istedi.
Toplumbilimci ve BM' de 'kadına yönelik şiddet raportörü' olan Prof. Dr. Yakın Ertürk de, tüm dünyadan kadına yönelik şiddete ilişkin şikâyet ve mektupların kendisinde toplandığını ifade etti. Ertürk, "Türkiye'den de töre cinayetleri konusunda yoğun mektup geliyor. Bu konuda Türk hükümetine yazı gönderdik, ama henüz yanıt gelmedi" dedi. Ertürk, cinsel yönelim ifadesinin yanı sıra, 'eş' tanımına 'beraber yaşama'nın da eklenmesi gerektiğini kaydetti.
Toptan: Teşekkürler ama toplantı bitti
Komisyon Başkanı Köksal Toptan da, tasarıya en çok tepki ve ilgiyi kadın örgütlerinin gösterdiğini söyledi. Kadınları kutlayan Toptan, görüşmelerin bittiğini, bu nedenle istenen değişikliklerin ancak tasarının Genel Kurul'da ele alınması sırasında yapılabileceğini kaydetti.
Komisyonda görüşülerek tasarıya giren yeni düzenlemeye göre, kamuoyunda
'bekâret kontrolü' olarak bilinen uygulama yetkili hâkim ve savcı kararına bağlandı. Yetkili hâkim ve savcı kararı olmaksızın kişinin genital muayeneye gönderilmesi halinde fail hakkında 3 ay-1 yıl hapis cezasına hükmedilecek. Ancak hayat kadınlarına bulaşıcı hastalıklar nedeniyle haftalık yapılan muayeneler bu uygulamanın dışında tutulacak.