Belediye, Ataköy Sahili'ndeki Blumar projesi mühürledi

Belediye, Ataköy Sahili'ndeki Blumar projesi mühürledi
Belediye, Ataköy Sahili'ndeki Blumar projesi mühürledi
Ataköy Sahili'nde yapımına başlanan Blumar Ataköy projesi, İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 17 Nisan tarihli bölgede yapı izni olmadığına dair yazısı üzerine belediye tarafından mühürlendi.

RADİKAL- İstanbul 'un tek doğal plajı Ataköy sahilinde mahkemenin iptal kararlarına rağmen her biri 70 metrelik kulelerin inşaatı sürerken, tarihi Baruthane binalarının bulunduğu parseldeki Blumar Ataköy projesi mühürlendi.  Hürriyet'ten Ali Dağlar'ın haberine göre İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 17 Nisan tarihli bölgede yapı izni olmadığına dair yazısı üzerine Bakırköy Belediyesi 24 Nisan’da yapı tespit ve durdurma tutanağı düzenleyerek inşaatı mühürledi.

TOKİ’nin yıllık 6 milyon TL’den 49 yıllığına Çelebican A.Ş.’ye kiraladığı parselde dördü 80 metre, üçü 40, 25 ve 19 metrelik, toplam 7 blok inşa edilecekti. Proje için verilen 7 yapı ruhsatının da 2 yıllık sürede inşaat başlamadığı için geçersiz kaldığı bildirildi.

İHALEDEN 2 HAFTA ÖNCE KURULDU, TEK KATILDI


Üzerinde tarihi Baruthane yapılarının bulunduğu Ataköy sahilindeki 160 Parsel (Baruthane) Emlak Bankası tarafından TOKİ’ye devredilmişti. TOKİ de araziyi 12 Temmuz 2010’da ‘restore et, işlet’ modeliyle kiralamak için ihaleye çıktı. 59 bin 800 metrekare turizm ve rekreasyon alanı parsel, üzerindeki tarihi yapıların aslına uygun restorasyonu, anıt ağaçların korunması şartıyla yıllık 6 milyon liradan 49 yıllığına, ihaleye tek katılan Çelebican A.Ş.’ye kiralandı. Ticaret sicil kayıtlarına göre şirket, ihale tarihinden hemen önce, 30 Haziran 2010’da kurulmuştu.

RUHSATLAR DA GEÇERSİZ


Mimarlar Odası’nın Ataköy sahilindeki projelere izin verilmesi için İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nu devre dışı bırakmak üzere kurulduğunu öne sürdüğü İstanbul 7 No’lu Koruma Kurulu projeye onay verirken, tescilli Baruthane yapılarının bir bütün olarak korunmasına karar vermişti. Şirketin burası için hazırladığı Blumar projesi, 2012’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2013’te ise İBB tarafından onandı. Bakırköy Belediyesi proje için 12 Mart 2013’te 7 ayrı yapı ruhsatı vererek 213 bin 303 metrekarelik inşaatı onayladı. İstanbul Mimarlar Odası Sekreteri Ali Hacıalioğlu belediyenin verdiği ruhsatların 2 yıllık süre 12 Mart’ta dolduğu için geçersiz olduğunu söyledi. Bu süre içinde inşaata başlansaydı sürenin 5 yıla uzayacağını belirten Hacıalioğlu, iş makinelerinin sanki inşaat başlamış gibi parsele sokulduğunu, ruhsatların geçersiz kaldığını vurguladı.

MAHKEMELİK OLDU


Ataköy sakini Seniha Güngör, tescilli Baruthane Yapılar Topluluğu’nun bulunduğu parsel üzerinde iş makineleriyle çalışıldığı, tescilli ağaçların söküldüğü şikayetiyle 1 No’lu Koruma Kurulu’na başvurdu. Kurul başvuruya, “Baruthane Yapılar Topluluğu’nun tarihi eser olarak ihyası yönündeki kararlar haricinde 160 parsele ilişkin olarak herhangi bir yeni yapı izni verilmediği gibi bu yönde bir talep de iletilmemiştir” yanıtını verdi. Ataköy sakini Kemalettin Doğan da İstanbul 8. İdare Mahkemesi’ne TOKİ’nin düzenlediği ihalenin iptali istemiyle dava açtı. İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu 14 Nisan 2015 tarihinde Bakırköy Belediyesi’ne bir yazı yazarak parselde “Baruthane Yapılar Topluluğu’nun tarihi eser olarak ihyası yönündeki kararlar haricinde 160 parsele ilişkin olarak herhangi bir yeni yapı izni verilmediğini” bildirdi.

BELEDİYE MÜHÜRLEDİ


Belediyeden iki teknik eleman, bir zabıta bu yazı üzerine parsele gidip Blumar projesi inşaatını mühürledi. Belediyenin Yapı Tespit ve Durdurma Tutanağı’nda şöyle denildi: “Bakırköy Ataköy 2-5-6. Kısım Mah. 18 pafta, 564 ada 160 parsel Rauf Bey Cad. ...kapı sayılı yerde faaliyet göstermek isteyen inşaatla ilgili olarak İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden 14.04.2015 tarih, 321 sayılı yazısında İstanbul 3. İdare Mahkemesinde 2013/1384 esasında görülmeye devam eden davada anılan mahkemece verilen 25.08.2014 tarihli yütürmenin durdurulması kararına karşı Bakanlığın itirazı talebi üzerine İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin 18.09.2014 tarih ve ... sayılı kararı ile itirazın kabulüne, İstanbul 3. İdare Mahkemesinin 25.08.2014 tarih ... sayılı kararının kaldırılmasına, yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verildiği ve İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.01.2014 tarih ... sayılı karar yürürlükte olduğu bildirilmiş olduğundan, söz konusu yerle ilgili olarak inşai faaliyet hazırlık çalışmaları durdurulmuştur.”