Belediye otobüsü yolcusuna sigorta

Ankara'da belediye otobüsü yolcuları ferdi trafik kazası sigortası kapsamına alınıyor. Ölüm ve sakatlanmayla biten kazalarda 75 bin lira, tedavi için de 7 bin 500 lira ödenecek

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğü bünyesindeki 1800 otobüsle yolculuk edenler için ferdi kaza sigortası uygulaması başlatacak. 
EGO Genel Müdürü Ömer Ulu, sigorta hizmeti satın almak için 27 Ekim’de ihaleye çıkılacağını açıkladı. Böylece otobüste yolculuk yaparken, kaza sonucu, ölen, sakat kalan ya da yaralanan kişiye ferdi kaza sigortası ödenecek. Ulu, “Sigorta şartnamesine göre, ölüm ve daimi sakatlığa 75 bin TL,  tedavi masrafı olarak ise 7 bin 500 TL ön görülüyor. Nasıl araç sürücüsü kendi aracını sigorta ettirirse, biz de kurum olarak hem kendi taşınmaz  mallarımızı, hem de yolcularımızı sigorta kapmasına aldık. Böylece mağduriyetler önlenecek” diye konuştu.
EGO bünyesinde 1800 otobüs bulunuyor. 

Durakta bekleyen de kapsamda
Ulu’nun verdiği bilgiye göre daha önceden herhangi bir kazaya uğrayan kişi mahkemeye giderek dava açıyor; EGO Genel Müdürlüğü olarak dava sonucuna göre tazminat ödüyordu. Bundan sonra ise ferdi kaza sigortası hükümlerine göre  işlem yapılacak. İhale şartnamesine göre, şehir içinde yolcu taşıma sırasında oluşabilecek riskler için yıllık vaka 100 kişi ile sınırlı olacak. Otobüs durağında beklerken, inerken, binerken oluşacak kazalar da kapsam içine alınacak. Uygulama kısmi olarak kasım ayından itibaren başlayacak. Tüm otobüsleri kapsama tarihi ise 1 Ocak 2010.
Sigorta hizmeti satın alımı ihalesi, 27 Ekim 2009 tarihinde saat 10.00’da EGO Genel Müdürlüğü’nde ‘açık ihale usulü’yle gerçekleştirilecek. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecek olan ihaleye yerli ve yabancı tüm firmalar katılabilecek. İhale şartnamesi EGO’dan alınabilecek. Teklif mektupları da ihale günü ihale saatine kadar EGO’ya verilecek. İstekliler, teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek. 

Tazminat davaları açılıyor
Belediye otobüslerinin karıştığı kazalar, kimi zaman belediye bütçelerini aşacak tazminat davalarına neden oluyor. Tazminatların tahsilindeki uzun  gecikmeler de zaten mağdur olmuş kişilerin mağduriyetlerinin katlanmasına yol açıyor. (Radikal)