Belediyelerde her 'yol' mevcut

Prensipler anlatıldı
28 Mart'taki yerel seçimlerde belediyelerin büyük bölümünü kazanan AKP'nin Yerel Yönetimler Başkanlığı, 'Belediye Başkanları ve Çalışma Prensipleri' isimli bir kitapçık hazırlayıp tüm belediyelere gönderdi.
Aman dikkat!
Kitapçıkta Danıştay'ın belediyelerde tespit ettiği 40 değişik suç sıralanarak şu uyarıda bulunuldu: "Başkanlarımız yasalara uymada çok titiz davranacaklardır. Bu, kendi yararlarınadır. Yoksa mahkûm olabilirler."
En çok rastlananlar
Tespit edilen usulsüzlükler arasında en çok yapılanı şunlar: Ruhsatsız yapıya izin vermek, ihale yolsuzlukları, usulsüz personel alımı, belediye meclisinden gizli arazi satmak, belediye mallarını usulsüz kiralamak.
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi

ANKARA - Danıştay, son yıllarda belediyelerde trilyonluk haksız kazançlara kapı aralayacak 40 çeşit yolsuzluk ve usulsüzlük belirledi ve bu suçları işleyenler hakkında soruşturma açılmasına vize verdi. AKP yönetimi de partili belediye başkanlarının dikkatini bu 40 çeşit suça çekti.
Büyükşehirler başta, belediye başkanlığı sayısında ezici çoğunluğa sahip AKP'nin Yerel Yönetimler Başkanlığı, 'Belediye Başkanları Çalışma Prensipleri' konulu kitapçık hazırladı. Kitapçıkta Danıştay'ca soruşturma izni verilen suçlar şöyle sıralandı:
1- Bakanlar Kurulu kararı olmadan şirket kurup hisse almak,
2- Belediyeye ait kum-çakıl-çimentoyu verip, ücret almamak,
3- Ruhsatsız, kaçak yapılara ve kullanılmasına göz yummak,
4- Belediyeye ait büfeleri mevzuata aykırı kiraya verip belediyeyi zarara uğratmak,
5- Ruhsatsız binalar hakkında işlem yapmamak,
6- Mahkeme kararlarını uygulamamak,
7- Ruhsatsız inşaatlarla ilgili yıkım kararını uygulamamak,
8- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nca koruma altına alınmış yapıları yıkmak, koruma kurul kararlarına uymamak,
9- Fonlardan gönderilen paraları amacı dışında kullanmak,
10- İnşaat-elektrik malzemeleri belediye meclis üyesinden almak,
11- RTÜK Kanunu'na aykırı olarak; belediyenin tanıtımıyla ilgili çekilen görüntü kaydının bir TV kanalına izinsiz girilmesini sağlayarak ilçede yayımlatmak,
12- Açık usulle yapılması gereken ihaleyi parçalara bölerek pazarlık usulüyle yapmak,
13 - Kaçak iskele yapımına müdahale etmemek,
14- Belediyeye ait araçla parti genel başkanını karşılamak,
15 - Belediye başkanının kardeşine ait istasyondan akaryakıt satın almak,
16- İmar planında park olan arsayı dükkân yeri olarak satmak,
17- Alınmamış malları alınmış gibi gösterip ödeme yapmak,
18- Belediye araçlarını ve personelini özel işlerinde kullanmak, ücretli-ücretsiz kullandırmak,
19- Yetkili makamdan izin almadan açıktan atama yapmak,
20- Belediyeye ait hisse ve arazileri, ihalesiz, takdirsiz satmak,
21- İşe alınan ve işten çıkarılan işçi bildirim listelerini bakanlığa bildirmeyerek Sendikalar Kanunu'na muhalefet etmek,
22- Usulsüz LPG ikmal istasyonu kurulmasına göz yummak,
23- Usulsüz personel alımı yapmak ve ödemede bulunmak,
24- Üst makam izni olmadan meclis üyelerinin yurtdışı seyahat giderlerini bütçeden ödemek,
25- İş Kanunu ve toplusözleşmelere aykırı olarak işçi çıkarmak, yerine usulsüz işçi almak,
26- Meslek kuruluşu ve kişilere ücretsiz gayrimenkul sağlamak,
27- Kamu yararı olmayan özel vakıflara para aktarmak,
28- Toplu taşım hattını, ihale açmaksızın kooperatif ve spor kulubüne vermek,
29- Usule uygun olarak kamulaştırma işlemi yapmadan yıkım işlemi yapmak,
30- Belediye bütçesinden memurlara nakdi yardım ve maaş dışında 'sosyal denge yardımı' altında ek ödeme yapmak,
31 - İmar planında mevzuata aykırı değişiklik yapmak ve ortak
alanları konut alanı yapmak,
32- Arkeolojik ve sit aanlarında kaçak inşaata göz yummak, herhangi bir işlem yapmamak,
33- Ruhsatsız veya ruhsata aykırı başlanan yapılar için İmar Kanunu'nu uygulamamak,
34- Belediyeye ait paralarını kamu bankaları dışındaki bankalara yatırmak,
35 - Belediye dükkânlarını, belediye meclisinin bu yönde kararı olmaksızın encümen krararıyla ihalesiz kiraya vermek,
36 - Yapı kullanım izni bulunlayan yerlere işyeri açma-çalışma ruhsatı vermek,
37 - Belediye başkanının belediye meclisi ve encümen kararlarını uygulamaması veya farklı biçimde uygulaması,
38 - İzinsiz binek taşıtı satışı yapmak,
39 - Memurlara gördürülecek görevleri üçüncü kişilere veya işçilere yaptırmak,
40 - Arsa ve arazi satışına belediye meclisi kararı olmadan, Arsa Ofisi'ne bildirmeden başlamak.
Yapmayın, yanarsınız
Kitapçıkta Danıştay'ın 'işlenmiştir' deyip gereği için soruşturma vizesi verdiği suçlarla ilgili AKP'li belediye başkanlarına da şu uyarı yapıldı: "Şimdi yargılama sisteminde isim-adres bildirilen tüm şikâyetler işleme konulduğundan, başkanlarımız, yasalara uymada çok titiz davranacaktır. Aksi takdirde cezai soruşturmayla mahkûm olabilirler. Kısaca bu hususlarda dikkatli olunması başkanlarımızın yararınadır."