Belediyelere uyarı var

İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, yeni seçilen belediye başkanlarını
'kurallar' konusunda uyardı.

ANKARA - İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, yeni seçilen belediye başkanlarını 'kurallar' konusunda uyardı. Belediye başkanlarına genelge gönderen Aksu, şu noktalara dikkat çekti:

  • Boş kadro bulunması halinde belediye başkan yardımcılıklarına, belediye meclis üyeleri arasından atama yapılabilir. Bunun dışında belediye başkan yardımcılıklarına herhangi bir surette atama yapılamaz.
  • Belediyelerin geçici işçi çalıştırabilmesi için valiliklerden vize alması gerekir. Belediyelerde çalışan personelin merkezi idare kuruluşlarına naklen geçişlerinde de ilgili bakanlıkların onayı alınması zorunludur.
  • Belediyeler mal ve hizmet alımlarını Kamu İhale Kanunu'na göre yapmalıdır.
  • Vergi, SSK ve Emekli Sandığı primlerinin ilgili kurumlara geciktirilmeden aktarılması gerekir. Aksi takdirde cezai ve hukuki sorumluluk doğar ve belediye başkanları bu suçtan şahsen sorumlu tutulur.
  • Gecekondu niteliğindeki inşaatların yasa gereği hiçbir karar alınmaksızın belediyelerce yıktırılması zorunludur. Hazine arazileri üzerindeki kaçak yapılaşmanın önlenmesi için Gecekondu Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunla belediyelere kaçak binaları yıkmanın yanında bazı görevler verilmiştir. Belediyelerimizin imar, gecekondu ve toplu konut mevzuatındaki bu en temel görevlerini (özellikle gecekondu önleme bölgeleri, toplu konut alanları, ucuz arsa üretme gibi yapıcı nitelikteki faaliyetlere ağırlık vererek) tavizsiz bir şekilde yerine getirmeleri, çağdaş kentleşme açısından zaruri görülmektedir.
  • Hayvanlar için barınak yapılmalı ve insanlık dışı yöntemlerle itlaf yapılmamalıdır.
  • Akan dere ve kanalizasyonlar çevresinde çocukların oynamaları, ciddi tehlikeler oluşturmaktadır.