@omererbil

Belediyeye rağmen 3 misli artış

Belediyeye rağmen 3 misli artış
Belediyeye rağmen 3 misli artış
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin itirazına rağmen Şehircilik Bakanlığı, Ağaoğlu'nun Bakır-köy'deki arazisi için plan tadilatı yaptı. Park alanı azaldı, 64 bin metrekare inşaat hakkı 190 bine çıktı.
Haber: ÖMER ERBİL - omer.erbil@radikal.com.tr / Arşivi

Çevre ve Şehircilik Bakan -lığı’nın, Bakırköy Kartaltepe Mahallesi’nde, Veliefendi Hipodromu’nun tam karşısında işadamı Ali Ağaoğlu’na ait 73 bin 957 metrekare arazi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin itirazına rağmen imar değişikliği yaptığı ortaya çıktı. İmar değişikliği ile arazideki park ve yeşil alanlar yarı yarıya azaltılırken inşaat alanının ise 64 bin metrekareden 190 bin metrekareye çıkarıldı.
Bakırköy Kartaltepe Mahallesi 22 pafta 869 ada 35,36,88,93 ve 112 sayılı parseller 01.04.2003 tarihli İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onanmış 1/5000 ölçekli Nâzım İmar Planı’na kısmen T3 Ticaret alanı ile parklar ve dinlenme alanı olarak işlendi. 2004 yılında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda da inşaat emsali 2.00, yükseklik 30.50 metre yapılaşma şartında ticaret alanı ve kısmen park ile dinlenme alanı ve yol olarak ayrıldı. Planlarda eski Dora Plastik Fabrikası ve Kartaltepe Mensucat fabrikalarının bulunduğu toplam 73 bin 957 metrekare arazinin 41 bin 495 metrekaresi park alanı, 32 bin 461 metrekaresi ticaret alanı olarak ayrılmıştı. Toplam 5 parsel için inşaat alanı olarak da 64 bin 923 metrekare inşaat alanı tanımlanmıştı. İşadamı Ali Ağaoğlu boya ve mensucat fabrikalarının bulunduğu arazileri 2011 yılında satın aldığını açıkladı. İşte bu noktadan sonra Ağaoğlu buradaki 1 / 5000 ölçekli Nâzım İmar Planı’nın değiştirilmesini istedi. İBB plan değişikliğine yanaşmayınca, Ağaoğlu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kapısını çaldı.

Bakanlık tadilat yaptı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin itirazlarına rağmen 27.03.2012 tarihli 1 / 5000 Nâzım İmar Planı’nda değişiklik yaptı. Bu yeni plana göre 73 bin 957 metrekare yüzölçümlü alanda 26 bin 418 metrekaresi park alanı, 47 bin 539 metrekaresi konut alanı olarak teklif edildi. ‘Toplam alanın maksimum yüzde 10’u kadar da bir ticaret alanı yapılabilir’ plan notu getirildi.. Daha önceki planda 2 olan emsal ise 2,5’e çıkarıldı. Eski planda ticaret alanı olan arazi konut alanına çevrildi. Ticaret alanında 30 metre olan yükseklik konut alanına dönünce 70 metreye çıktı. Böylelikle de inşaat yoğunluğu yaklaşık 3 kat arttı. Ayrıca daha önceki planda arazinin yarıdan fazlası yeşil alan iken yeni plan değişikliğinde yeşil alan da yarı yarıya düştü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni plan değişikliğini İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne de bildirdi. Bakanlığın gönderdiği plan teklifi ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İmar Komisyonu plan tadilatı istenen 73 bin 957 metrekare arazi ile ilgili belediyenin ilgili müdürlüklerinden görüş istedi. İstanbul Büyükşehir Ulaşım Planlama Müdürlüğü, emsal hesabının kadastral parsel üzerinden yapılacağı belirlendiğinden söz konusu teklifin yapılanma şartlarının bölgesel ulaşım sistemi açısından bölge planı kapsamında (eski plan) değerlendirilmesini istedi. Deprem ve Zemin Etüt Müdürlüğü ‘temel kazılarında gevşek malzemenin kalınlığına bağlı olarak stabilite sorunları görülebilir’ diyerek şartlı uygun görüşü bildirdi. Yeşil Alan Tesisler Yapım Müdürlüğü ile Kamulaştırma Müdürlüğü ise plan tadilatına yeşil alanlarının yarı yarıya azaldığı gerekçesiyle olumsuz görüş verdi.

Emsal 4’e çıkıyor
Gelen görüşler ve teklif plan doğrultusunda değerlendirme yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu hazırladığı raporunda ‘‘Getirilen teklif ile meri plana göre 15 bin 77 metrekare park alanının azaltıldığı, meri fonksiyonu ticaret olan söz konusu alanın konut alanına alındığı, yapılan bu değişimin bölgeye ilave donatı ihtiyacı getirdiği, bu ihtiyacın tadilat kapsamında karşılanmadığı ayrıca teklif yapılaşma koşulları ile bölge yapılanma şartlarının çok çok üzerinde (bodrum kat dahil emsal: 4.00) inşaat artışı önerildiği, teklif 1/5000 ölçekli tadilat planının yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı, yeşil alan donatısını azaltıcı nitelik taşıdığı görülmüştür. Teklif Plan notlarında yapılan incelemede ise ‘ 1/5000 ölçekli bu plan üzerinden ilgili belediyesince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır’ şeklindeki 8 nolu plan notunun 3194 sayılı İmar Kanunu’na aykırı nitelik taşıdığı tespit olunmuştur’’ dedi.

Oybirliği ile ret
Komisyon raporunda plan tadilatı teklifinin reddedilmesini istedi. Ret gerekçesi olarak ise toplam inşaat alanının 64 binden 190 bin metrekareye çıkarılması ve yeşil alanların yarı yarıya azaltılmasını ve plan ilke ve kararlarına aykırı nitelik taşımasını gerekçe gösterdi. Komisyon raporunu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne havale etti. İBB Meclisi 22 Kasım 2012 tarihinde komisyonun raporu doğrultusunda karar verdi. Böylece İBB Meclisi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın plan tadilatına onay vermedi.

Mimarlar Odası dava açıyor

İBB’nin itirazına rağmen plan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 26.12.1012 tarih 18291 sayılı makam oluru ile 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye dayanılarak resen onaylandı. 10 Ocak 2013 ile 13 Şubat 2013 tarihleri arasında İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde askıya çıkarıldı. Bu tarihten itibaren de plan değişikliği resmen kabul edildi. Bundan sonra ancak dava yoluyla imar değişikliği iptal edilebilir. Mimarlar Odası şimdi yapılan plan değişikliği için dava açmaya hazırlanıyor


  http://www.radikal.com.tr/112740011274005

  YORUMLAR
  (5 Yorum Yapıldı)
  Tüm Yorumları Gör

  ... - r11

  Katlettikleri doğanın elbet birgün hesabı sorulur bu açgözlü beton sevicilerden ve onlara destek olanlardan!

  ŞEHİRCİLİK Mİ BETON TAPINAK MI - HARAYDIN

  Acaba şehircilik yerine beton tapınakçılık mı yapıyoruz sanıyorlar. belediyeler şehri katlediyorlar. Yeşil alan, otopark, bisiklet yolu, yürüme yolu, şehir meydanı, 8 şeritli yollar, tramvay metro yolları olması gereken yerlere beton tapınak yapıp ya belediyeye pay alıp harcıyorlar sütü bozuk olan varsa onlar da rüşvet alıyorlar.Bunlara müdahale etmesi gereken şehircilik ne yapmış beton tapınak az biraz daha yapın demiş.Kıyamey koptu da haberimiz mi yok ki işler tamamen zıvanadan çıkmış. İstanbulda kişi başına 50m2 yeşil alan olması gerekir(En kötü belediye kanuınen 10 m2 olmak zorunda, AB 22 m2, yeşilin iyisi özel şehirlerde rekor 155 m2), peki İstanbul kaç m2, sadece 4m2.Hangi güç beton alanını artırma hakkına ve haddine sahip olabilir ki?

  Şehircilik bakanlığı bundan ne gibi bir yarar görebilir....? - mhkavas

  Bunlar "akçe" li işler.Bu arttırımının faydası müteahhide,ama bakanlık da herhalde mütaeahhidin kara gözleri uğruna yapmadı.

  Fikir - erdal mirza

  Her konuda fikri olan Başbakanın bu konuda ne düşündüğünü merak ediyoruz.

  işte kanunların gücü - aharasa

  önceleri tokinin, sonraları çevre (!) ve şehircilik bakanlığının yasalardan gelen gücü. yerel hükümetin yani yerel halkın isteğine karşın merkezden (hükümetten) tek taraflı olarak imar planllarını değiştirme hakkı yaklaşık 10 yıldır yürürlükte. bunlar nasıl kanunsa? bayraktar, dolayısıyla erdoğan ne istiyorsa o şekilde imar yapılıyor bu ülkede. bu bu olağanüstü tanrısal güç marifetiyle gecekondular yıkılırken sevinenler sıranın çevrelerindeki arazilere ve kendi evlerine gelmekte olduğunu gördükçe ne diyecekler bakalım.