'Bergama altın savaşı' yılan hikâyesine döndü

Bergama Ovacık Altın Madeni'yle ilgili alınan son mahkeme kararından sonra işletmeci şirket, tesisi çalıştırmasının önünde engel kalmadığını açıklarken, karşı taraf bunun mümkün olmayacağını savundu.
Haber: İBRAHİM GÜNEL / Arşivi

İSTANBUL - Bergama Ovacık Altın Madeni'yle ilgili alınan son mahkeme kararından sonra işletmeci şirket, tesisi çalıştırmasının önünde engel kalmadığını açıklarken, karşı taraf bunun mümkün olmayacağını savundu.
Davada gelinen son nokta şu: Çevre ve Orman Bakanlığı, bir süre önce madenle ilgili olumlu çevre etkisel değerlendirme (ÇED) raporu verdi. Köylülerin başvurusu üzerine İzmir 1. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı aldı. Bakanlığın itirazı üzerine de İzmir Bölge İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı.
Şirket: Engel yok
Bunun üzerine, madeni Normandy'den satın alan Koza Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek, işletmenin önünde hiçbir engel kalmadığını iddia ederek en kısa zamanda çalışma izni verilmesini istedi. İpek, madende insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen teknoloji kullanıldığını, bunun da kamuoyu tarafından bilindiğini belirterek, şunları söyledi:
"Yapılan ilave yatırımlardan sonra, Danıştay 6. ve 8. daireleri birlikte toplanarak, yeni bir ÇED raporu hazırlanması gerektiğine karar vermiş ve sonuç olarak bu yerine getirilmiştir. Yeni süreçte İzmir Barosu'na kayıtlı üç avukat, alınan yeni 'ÇED olumlu' görüşünün iptal edilmesini isteyerek dava açmıştı. İzmir 1. İdare Mahkemesi bilirkişi incelemesine karar vermiş, bu inceleme bitinceye kadar işletmenin faaliyetini durdurmuştu. İzmir Bölge İdare Mahkemesi de bu kararı ortadan kaldırmıştır. Böylece madenin yeniden faaliyete geçmesinin önünde hiçbir hukuki engel kalmamıştır."
'AİHM kararına uyulsun'
Bakanlığın 'ÇED olumlu' kararına dava açan Bergamalı köylülerin avukatı ve eski İzmir Barosu Başkanı Noyan Özkan da, şirketin kamuoyuna ve İMKB'ye yanlış, yanıltıcı açıklamalarda bulunduğunu ileri sürerek, şunları savundu: "Maden, İzmir 1. İdare Mahkemesi kararıyla kapanmadı. Bu madenin işletilmesine ilişkin yalnızca ÇED izni değil, Sağlık, Orman ve Bayındırlık bakanlıklarının verdiği izinler de söz konusu. Kaldı ki, bu bakanlıkların izinlerine karşı açılan davalar sürmekte.
Öte yandan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) köylülerin özel yaşam hakkının ve adil yargılanma ilkesinin ihlallerine yönelik kararının kesinleştiği, geçen hafta taraflara açıklandı. Köylüler maden sınırında yaşadığı sürece herkes AİHM kararına uymalı, maden temelli kapanmalı."
Özkan: Hile yapıyorlar
Son olarak avukat Özkan önceki gün Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ile İzmir Valiliği'ne dilekçe göndererek, bölgedeki altın madeninin tamamen kapatılmasını istedi. Özkan, gönderdiği dilekçede, 'arkasından dolanarak yargı kararlarının uygulanmamaya çalışıldığını' savundu.
Altın madenini Normandy'den satın alan Koza Madencilik'in, işletmeyle ilgili izinlerin yüzde 98'inin tamamlandığını ve önlerinde hiçbir yasal engel bulunmadığını açıkladığını anımsatan Özkan, iç hukuk mevzuatı açısından maden işletmesinin yeniden çalıştırılmasının mümkün olmadığını söyledi.
'Tamamen kapatılsın'
Bergama'da siyanürle altın madeni işletilmesine karşı çıkan köylülerin ve onları destekleyen sivil toplum kuruluşlarının hukuk devleti ilkesinin hayata geçirilmesini istediğini belirten Özkan, "Bergama'da şimdiye kadar illegal olarak işletilen ve mahkeme kararıyla durdurulan altın tesisinin temelli olarak kapatılmasını, maden sahasının eski haline getirilmesini ve bu konuda kamuoyuna açıklamada bulunulmasını istiyoruz" dedi.
Hukuk mücadelesi

 • O zamanki adı Eurogold olan, sonradan Normandy Madencilik olarak değiştiren şirket, Enerji Bakanlığı Maden Dairesi'nden 1989'da arama ruhsatı, 1992'de işletme ruhsatı aldı.
 • Şirket, 19 Ekim 1994'te Çevre Bakanlığı'ndan faaliyet için olumlu görüş içeren izni aldı. Bergamalı 652 köylü, İzmir 1. İdare Mahkemesi'nde üç ayrı dava açarak, iznin iptalini istedi.
 • Şirket, 1996'da Sağlık Bakanlığı'ndan tesis izni, İzmir Bayındırlık İl Müdürlüğü'nden de yapı ruhsatı aldı.
 • İzmir 1. İdare Mahkemesi, 1996'da, köylülerin davasını reddetti.
 • Köylülerin avukatı Senih Özay'ın temyiz başvurusu üzerine Danıştay 6. Dairesi, 13 Mayıs 1997'de yerel mahkemenin kararını bozdu. Mahkeme de, 15 Ekim 1997'de, idari izni iptal etti.
 • Danıştay, kararı 1998'de onaylayarak bakanlığın temyiz istemini reddetti.
 • 10 köylü 1998'de AHİM'ye başvurdu.
 • Şirket, 3 Mart 1999'da Başbakanlığa başvurarak TÜBİTAK'tan alınan rapora göre madenin çalıştırılmasını istedi.
 • Başbakanlık da 5 Nisan 2000'de ilgili bakanlıklardan izin vermesini istedi.
 • İzmir 1. İdare Mahkemesi, 2001'de başbakanlığın talimatını iptal etti.
 • Yargıtay, 2001'de mahkeme kararını yerine getirmeyen dönemin hükümet üyeleri Mesut Yılmaz, Cumhur Ersümer, İbrahim Özay ve Yaşar Topçu'yu, 34 milyar tazminat ödemeye mahkûm etti.
 • İzmir 3. İdare Mahkemesi, 12 Ocak 2002'de Sağlık Bakanlığı'nın 'bir yıllık deneme iznini' durdurdu. Danıştay, 12 Kasım 2003'te kararı onayladı.
 • Bakanlar Kurulu, ülkenin ekonomik refahı için madene işletme izni verdi.
 • İzmir İdare Mahkemesi'nin, 2 Nisan 2002'de aldığı yürütmeyi durdurma kararıyla maden kapatıldı.
 • 3 Nisan 2002'de ise Bakanlar Kurulu kararıyla maden işletmeye açıldı.
 • Danıştay, 23 Haziran 2004'te Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini durdurdu. Valilik, faaliyete son verdi.
 • Çevre ve Orman Bakanlığı, 27 Ağustos 2004'te şirkete ÇED oluru verdi.
 • 17 Eylül 2004'te ABD Büyükelçisi Edelman, Bayındırılık Bakanı Zeki Ergezen'den madene izin istedi.
 • AİHM, köylülerin davası için 2004'te, 'özel yaşama saygı' ile 'adil yargılanma haklarının' ihlallerine karar verdi. Hükümetin itirazı reddedildi.
 • İzmir 1. İdare Mahkemesi, 14 Mart 2005'te Çevre ve Orman Bakanlığı'nın yeni ÇED izninin yürütmesini durdurdu.
 • 14 Nisan 2005'te de İzmir Bölge İdare Mahkemesi, yapılan itiraz üzerine yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı.


  • http://www.radikal.com.tr/7443577443570

   YORUMLAR

   Bu habere henüz yorum yazılmamış.