Beyaz Enerji'de iki farklı karar

'Beyaz Enerji' davalarında iki ayrı DGM, iki farklı uygulamaya gitti.

ANKARA - 'Beyaz Enerji' davalarında iki ayrı DGM, iki farklı uygulamaya gitti. İlk büyük Beyaz Enerji davasında Ankara 1 No'lu DGM, çete dışındaki rüşvet-fesat suçları yönünden görevsizlik kararı verip davayı bölerken, 2 No'lu DGM, yeni açılan 2. Beyaz Enerji Davası'nda 'şimdilik' herhangi bir görevsizlik kararı almadı.
Hafta başında açılan ve TEDAŞ'taki çeteleşme ve yolsuzluk iddialarını içeren dava, ilk davanın görüldüğü 1 No'lu DGM yerine Ankara 2 No'lu DGM'ye düştü. Mahkeme, davada tensip tutanağını hazırladı ve ilk duruşma tarihini de 18 Temmuz olarak belirledi.
2 No'lu DGM'nin, çete dışında kalan rüşvet ve ihaleye fesat suçları yönünden görevsizlik kararı vermediği ortaya çıktı.
İlk Beyaz Enerji davasında 1 No'lu DGM, duruşma gününü belirlemeden önce, çete suçu dışında kalan rüşvet-fesat ve görevi kötüye kullanma suçları yönünden görevsizlik verip dosyayı ağır cezaya göndermişti. Ağır ceza da davayı üstlenmeyince konu Yargıtay 5. Dairesi'nce karara bağlanmış, çete dışındaki suçların ağır cezada görülmesine karar verilmişti. Böylece 1 No'lu DGM'nin davayı bölme kararı onanmıştı.
Belki ileride
Ankara 2 No'lu DGM Başkanı Hüseyin Eken, suçlamaların ortak olduğu davalarda DGM'lerden iki farklı karar verilmiş olmasını şöyle değerlendirdi:
"Tensip aşamasında çete dışındaki suçlar yönünden 'şimdilik' görevsizlik kararı vermedik, doğru. Bu tamamen usuli bir işlem. Diğer mahkeme bunu tensip aşamasında yapmış olabilir. Ancak, biten bir şey yok. Biz de ileride, duruşmadaki gelişmelere göre de bazı suçlar yönünde görevsizlik kararı verebiliriz." Başkan, diğer DGM'nin görevsizlik kararının Yargıtay'ca da onaylandığı hatırlatılınca da "Bu aşamadaki kararlar, işin esasıyla ilgili değil. Temyiz incelemesini yapacak Yargıtay dairesi eğer varsa böyle bir tartışmayı çözer" dedi.