'Beyaz İtiraz Eylemi'

Çeşitli illerden gelen Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyesi doktorlar, özlük hakları ve diğer sorunlarını iletmek amacıyla Başbakanlığa yürüdüler.

Çeşitli illerden gelen Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyesi doktorlar, özlük hakları ve diğer sorunlarını iletmek amacıyla Başbakanlığa yürüdüler. TTB Merkez Konseyi'nde toplanan doktorlar, buradan üzerlerinde, "ülkemizden, sağlığımızdan, özlük haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz" kelimelerini ayrı ayrı içeren yürüyüş önlüklerini giyerek, Başbakanlığa doğru yürüyüşe geçtiler. Ellerinde 'Ücreti ödenmeyen nöbeti tutmak istemiyoruz', 'Vardiya, sağlık
çalışanlarının hayatını karartıyor', 'Sağlıkta tasarruf ölüm demektir' yazılı dövizler taşıyan doktorlar, Güvenpark'a geldiklerinde, 'Şimdi biz, ülkemizden, sağlığımızdan, özlük haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz' yazılı pankart açarak kısa süreli alkışla protestoda bulundular. Güvenpark'tan Başbakanlığa geçiş sırasında emniyet yetkilileri tarafından durdurulan doktorlara, 'toplu halde Başbakanlığa giremeyecekleri, yalnızca temsilci gönderebilecekleri' söylendi. Doktorlar adına Güvenpark'ta basın açıklaması yapan TTB Genel Sekreteri Eriş Bilaloğlu da çeşitli illerden tabip odaları temsilcilerinin görevinin, Ankara'ya gelerek, sağlık çalışanlarının taleplerini ve sorunlarını aktarmak olduğunu söyledi. Doktorların, Başbakan Ecevit'e, halkın sağlığı ve sağlık çalışanlarının gerçek ihtiyaçları konusunda çözüm önerilerini de ileteceklerini kaydeden Bilaloğlu, şöyle konuştu: "Ama Başbakan Bülent Ecevit ile görüşülemedi. Biz daha önce bugün ve yakın gelecekte yaşadığımız, yaşayacağımız krizlerin sorumluları olmadığımız halde faturanın bizlere çıkarılmasına itiraz ediyoruz. Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının yoksulluk sınırının altında ücretlerle çalışmaya mahkum edilmesine itiraz ediyoruz. Başbakan'ın randevuya olumlu yanıt vermemesi ile şimdi dünden daha haklıyız. Bugüne kadar yaptığımız meşru ve haklı etkinliklerin meşruiyeti bir kat daha
artmıştır. Artık hekimler, kendilerini ve diğer sağlık çalışanlarını, halkın sağlığını görmeyen ve duymayan daha da kötüsü bütünüyle ülkeyi unutanlara gerekli uyarıyı yapacak bir programı gündemine alacaktır."