Biber gazını yasaklamak için kanun teklifi

Biber gazını yasaklamak için kanun teklifi
Biber gazını yasaklamak için kanun teklifi
CHP'li Tanrıkulu, göz yaşartıcı gaz vaya toz kullanılmasını yasaklayan kanun teklifi verdi.

Radikal.com.tr - Polisin her türlü toplumsal olayda biber gazı kullanamısana tepkiler büyürken CHP ’den biber gazının kullanımına son verecek kanun teklifi geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, her ne gerekçe ile ve nerede olursa olsun kolluk kuvvetlerince hiçbir surette göz yaşartıcı gaz veya toz kullanılmamasını istedi.

CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun TBMM Başkanlığı’na sunduğu teklif 2599 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nda değişiklik öngörüyor. Teklif ile, Kanun 16. maddesinin “Polis, görevini yaparken direnişle karşılaşması halinde, bu direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde zor kullanmaya yetkilidir” şeklindeki 1. fıkrasının sonuna “Ne var ki, bu yetki kapsamında kimyasal veya başkaca bir gaz veya toz kullanılması yasaktır” cümlesi ekleniyor ve 3. fıkranın (b) bendinde yer alan “göz yaşartıcı gazlar veya tozlar” ibaresi madde metninden çıkartılıyor. Ayrıca insan sağlığına zararlı etkileri bulunan gaz ve tozların ithalatı ve imalatı da yasaklanıyor.

YASAK ZORUNLU HALE GELDİ
Teklifin gerekçesinde ise, özellikle “biber gazı” olarak adlandırılan kimyasal gazların kolluk kuvvetlerince her ortamda ve orantısız güç olarak kullanıldığı vurgulanarak, şöyle denildi:

“Türk Tabipler Birliği ve birçok bağımsız sivil toplum kuruluşunun da açıkça beyan ettiği üzere, insan sağlığına doğrudan zararlı olduğu sabit olan gazların kolluk kuvvetlerince açık veya kapalı alan gözetmeksizin, spor müsabakalarında kaçacak bir yeri olmayan seyircilerin veya en basit toplumsal gösteride dahi muhatabının sağlık durumu da dikkate alınmadan yoğun şekilde kullanıldığı gerçeği ise tüm şüphelerden uzaktır. İnsan sağlığına açıkça zarar veren, kullanım şartları ve yetkileri herhangi bir sınıra tabi olmadan kullanılan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da Türkiye aleyhine verilen kararlar sonrasında anılan kimyasal gazların kullanımının yasaklanması artık zorunlu hale gelmiştir.

Bireysel olarak kendini koruma imkanı bulunmayan çocuk, yaşlı, engelli ve hastalar karşısında dahi gaz kullanmaktan imtina etmeyen kolluk kuvvetlerine, olayları önlemede başkaca yöntemlere başvurma imkanı varken insan sağlığı ve yaşamını doğrudan etkileyen bir müdahale yönteminin kullanımının takdirinin verilmesi insan hakları ve toplum vicdanı açısından kabul edilebilir sonuçlar yaratmamaktadır.

Teklif ile birlikte, artık her ne gerekçe ile ve nerede olursa olsun kolluk kuvvetlerince hiçbir surette göz yaşartıcı gaz veya toz kullanılamayacak, Metin Lokumcu, Çayan Birben, Hüseyin Demir, İbrahim Sevindik, İshak Kalvo ve Hacı Zengin isimli yurttaşlarımız gibi başka yurttaşlarımızın yaşam hakkının kolluk kuvvetlerince gaz kullanımı nedeniyle ihlal edilmesinin önüne geçilecektir.”