Bildiri Sezer damgalı

MGK'nın dünkü kritik toplantısına 'terörle mücadele' ve 'Kürt sorunu' tartışmalarının damgasını vurduğu açıklanan bildiriden anlaşılıyor.
Haber: DENİZ ZEYREK / Arşivi

ANKARA - MGK'nın dünkü kritik toplantısına 'terörle mücadele' ve 'Kürt sorunu' tartışmalarının damgasını vurduğu açıklanan bildiriden anlaşılıyor. 'Cumhuriyet hükümetlerinin' öncelikli hedefinin hatırlatıldığı bildirideki mesajlar ise asker kanadın ve Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in, hükümetin son dönemdeki adım ve açıklamalarını benimsemediğini gösteriyor. Bildiri metninde seçilen sözcüklerden, Anayasa vurgusuna kadar birçok detay, MGK bildirisinin bizzat MGK'ya başkanlık eden Sezer'in kaleminden çıktığını ortaya koyuyor. Bildiri, son gelişmelerle birlikte ele alındığında şu sonuçlar çıkıyor:
'Demokratik cumhuriyet'e karşı anayasal Cumhuriyet: Başbakan Tayyip Erdoğan, 11 Ağustos'taki aydınlar heyetiyle görüşmesinde ve 12 Ağustos'taki Diyarbakır ziyaretinde sorunların 'demokratik cumhuriyet' temelinde çözüleceğini savunmuştu. Abdullah Öcalan'ın da daha önce kullandığı bu kavramın kapsamı muhalefetin bütün eleştirilerine rağmen Erdoğan tarafından detaylandırılmamıştı. MGK'nın dünkü bildirisindeki kritik ikinci paragrafın uzun bir Cumhuriyet tanımı ve Anayasa'nın ilgili maddelerinden alıntıyla başlaması, Sezer'in ve asker kanadın bu konudaki hassasiyetini yansıtıyordu.
'Kürt sorunu'na karşı 'ulusun tümlüğü': Erdoğan, Diyarbakır gezisinde 'Kürt sorunu' kavramını kullanmıştı. MGK bildirisinde ise hükümetlerin 'görevinin' (Anayasa'da öngörülen) demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni, ülkenin bölünmezliğini, 'ulusun tümlüğünü' korumak olduğu vurgulandı. 'Dil, din, etnik köken ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin' kaydıyla düşülen bu ifadeler bildirideki 'Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi' ile ilgili Lozan hatırlatmasıyla değerlendirildiğinde ise 'Kürt sorunu' kavramının MGK'da kabul görmediği anlaşılıyor.
Önce terörle mücadele: MGK bildirisinde PKK'nın, doğrudan hükümetin, Anayasa'da anlatılan ve bildiride altı çizilen görevlerini yerine getirmesi önünde engel olduğu ve PKK'ya karşı etkin savaş kararlılığının vurgulanacağı bekleniyordu. Bu tahmin doğru çıktı. Ancak, Başbakan'ın ve aydınların son dönemde ortaya attığı görüşler çerçevesinde, hükümetin 'demokratikleşme' ve 'bölgesel kalkınma' kavramlarını çözümün unsurları olarak en az askeri yöntemler kadar öne çıkarmaya çalışacağı tahmin ediliyordu. MGK'nın bildirisinde asker kanadın da kabul ettiği iller ve bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi için ekonomik, kültürel ve sosyal çabaların artırılması istendi. AB'ye uyum çerçevesinde başlatılan 'demokratikleşme' sürecinin sürdürülmesi gereğine ise değinilmedi. Bu da MGK'nın terörle mücadelede 'kavramsal' değil, askeri ve ekonomik-sosyal-kültürel yöntemler gibi somut adımları desteklediğini ortaya koyuyor.


    http://www.radikal.com.tr/7555577555570

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.