Bilgisayardaki çocuk pornosuna hapis onandı

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, bilgisayarından çocuk pornosu görüntüleri çıkan Robert Gordon Frye'a verilen hapis cezasını onadı.

ANKARA - Yargıtay 5. Ceza Dairesi, bilgisayarından çocuk pornosu görüntüleri çıkan Robert Gordon Frye'a verilen hapis cezasını onadı. Yargıtay, kararında bu görüntüleri yayma, satma, çoğaltma, kullandırtma gibi fiillerin dışında kişisel amaçlı bulundurmanın da suç sayıldığını vurguladı.
Müstehcenlik maddesi
Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi, çocuk pornografisine ilişkin çok sayıda görüntüyü bilgisayar sistemi aracılığıyla temin edip bilgisayarına ve CD'ye sistematik biçimde depolama ve bulundurma suçundan sanık Robert Gordon Frye'a, TCK'nın 'müstehcenlik' başlıklı 226/3. maddesi uyarınca hapis cezası verdi. Temyiz üzerine dosya Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne gitti. Daire, temyiz itirazlarını reddederek, yerel mahkeme kararını onadı.
Dairenin kararında, sanık Frye'ın, evinde ele geçirilen iki bilgisayara ait kayıtlar ile 5 CD'nin incelenmesinde, çocuk pornografisi içerikli çok sayıda görüntüye rastlandığı belirtildi. Kararda Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası yükümlülüklere göre düzenlenen TCK'nın 226. maddesinde, çocukların kullanıldığı müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin ülkeye sokulması, çoğaltılması, satışa arzı, satışı, nakli, ihracı veya başkalarının kullanımına sunulması yanında, bu ürünlere talebin azaltılmasının da çocukları koruyacağı düşünülerek, kasıtlı olarak yapılan bu kişisel amaçlı bulundurma ve depolamanın da suç sayıldığına işaret edildi.
Çocukları kullananlara 10 yıl
TCK'nın 226. maddesine göre 'müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları kullanan'lara beş-10 yıl hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası var. 'Bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunanlara' da iki-beş yıl hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası veriliyor.