Bilirkişi: Projeye müdahaleden şüpheleniyoruz

Savcılığın atadığı bilirkişi heyeti üyesi Yard. Doç. Dr. Dülgerler, projeye müdahale olduğu yolunda büyük şüphelerinin bulunduğunu söyledi.

Konya'da çöken binayla ilgili soruşturma başlatan savcılığın atadığı bilirkişi heyeti üyesi Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Yard. Doç. Dr. Osman Nuri Dülgerler, projeye müdahale olduğu yolunda büyük şüphelerinin bulunduğunu söyledi.
Dülgerler, binanın her katından örnekler aldıklarını ve belli bir noktaya kadar geldiklerini anlattı. Şu ana kadar elde ettikleri verilere göre yıkılan binada denetim noksanlığı, yeterli malzeme kullanılmaması ve işçilik hatalarının belirlendiğini belirten Dülgerler, şunları söyledi:
"İlk planda bu etmenlerin bir kademe sonrası göçüğü meydana getirebilir. Binaların belli bir mukavemeti vardır. Bu mukavemeti azaltıcı etmenler üzerinde duruyoruz. Bunun için de zemin ve bodrum
kata gelinmesini bekliyoruz. Projeye müdahale olduğu yolunda büyük şüphelerimiz var. Oradan alınacak örneklerle müdahale olup olmadığı kesinlik kazanacak. Projede bazı değişiklikler yapılmış mı? O zaman göreceğiz."
Dülgerler, ihmaller ve yanlışları belirlemeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Raporun tamamlanıp savcılığa sunulması için enkazın tamamen temizlenmesi gerekir. Şu anda her seviyede numune alıyor
ve gerekli incelemeleri yapıyoruz. Zemin etütleri uzun sürer. Bu nedenle birinci kısım raporu hemen sunabiliriz" dedi.
Binanın yıkılışıyla ilgili çok sayıda iddianın ortaya atıldığını, ancak proje ile imalatın tam olarak karşılaştırılmadan kesin ifade kullanılmasının yanlış olacağını belirten Dülgerler, projede su kuyusu ile ilgili bir bilginin bulunmadığını, fakat kaçak şekilde açılıp açılmadığı konusundaki bilgiye bodrum kata geldiklerinde ulaşacaklarını sözlerine ekledi.