Bilişim ve uzay için 'ciddi' bütçe ayrılacak

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Türkiye'nin önümüzdeki yıldan itibaren uzay ve bilişim çalışmaları için bütçeden ciddi bir pay ayıracağını açıkladı.

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Türkiye'nin önümüzdeki yıldan itibaren uzay ve bilişim çalışmaları için bütçeden ciddi bir pay ayıracağını açıkladı.
Türkiye Bilişim Derneği'nin Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği 21. Uluslararası Bilişim Kurultayı'nın
'Savunma Sanayii Günü' oturumuna katılan Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, bilişimin savunma sanayiindeki önemine değindi.
Gönül, "Bilişimle savunma sanayiinin işbirliği yapması, ulusal bağımsızlığımızın teminatı olduğu kadar güçlü silahlı kuvvetlerin de teminatıdır" dedi. Türkiye'nin coğrafik konumu ve jeopolitik özelliği nedeniyle çok iyi eğitilmiş ve aynı zamanda modern sistemlerle donatılmış bir Türk Silahlı Kuvvetler'e ihtiyaç duyduğunu anlatan Vecdi Gönül, "Bilişim teknolojilerinin sivil hayata getirdiği yenilik ve dönüşümün Türk Silahlı Kuvvetler'i de azami yansımalarının olacağı muhakkaktır" diye konuştu.
Uzay çalışmalarının da bilişimden ayrı tutulamayacağını savunan Gönül, geçen ay yapılan Bilişim Yüksek Kurulu toplantısında, önümüzdeki yıldan itibaren bütçeden çok ciddi bir payın uzay ve bilişim çalışmalarına yönlendirilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.