Bilkent hukuk hocaları: Hukuk sınırlarında kalınmalı

Bilkent hukuk hocaları: Hukuk sınırlarında kalınmalı
Bilkent hukuk hocaları: Hukuk sınırlarında kalınmalı
Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden, tüm ülkeye yayılan Gezi Parkı eylemleriyle ilgili hem devlet yetkililerine hem de göstericilere çağrı geldi.

ANKARA - Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden, tüm ülkeye yayılan Gezi Parkı eylemleriyle ilgili hem devlet yetkililerine hem de göstericilere çağrı geldi.

"Halk oyuyla iktidara gelmiş olan siyasal iktidarın Gezi Parkı direnişi nedeniyle uyguladığı şiddetin ve dayatmacı tutumun insan haklarına ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı" olduğunun altını çizen Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri, yayınladıkları bildiriyle, yetkilileri demokratik hukuk devleti kurallarına uygun davranmaya ve demokratik haklarını kullanmak isteyen göstericileri de hukukun çizdiği sınırlar içerisinde kalmaya davet etti. Akademisyenler yayınladıkları bildiride, şöyle dedi:

“Biz aşağıda isimleri yer alan Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri, yaşam varlığına, vücut bütünlüğüne, konut dokunulmazlığına yönelik ihlalleri, şiddet eşliğinde gerçekleştirilen kitlesel yakalamaları kabul etmiyor, yetkilileri demokratik hukuk devleti kurallarına uygun davranmaya ve demokratik haklarını kullanmak isteyen yurtdaşlarımızı da hukukun çizdiği sınırlar içerisinde kalmaya davet ediyor; mevcut durumun daha vahim boyutlara ulaşmasını engellemenin yegane yolunun bu olduğunu düşünüyoruz.”

Bildirinin imzacıları ise şöyle:
Prof. Dr. Osman Berat Gürzumar, Prof. Dr. Zühtü Aytaç, Prof. Dr. Rüçhan Işık, Prof. Dr. Nevzat Toroslu, Doç. Dr. Tuğrul Katoğlu, Halil Baha Karabudak, Prof. Dr. Erden Kuntalp, Prof. Dr. Ayşe Lale Sirmen, Doç. Dr. Çağlar Manavgat, Prof. Dr. Sahir Çörtoğlu, Prof. Dr. Bilgin Tiryakioğlu, Y. Doç. Dr. Gülüm Özçelik, Y. Doç. Dr. Barış Özçelik, Doç. Dr. Ece Göztepe Çelebi, Prof. Dr. Tekin Akıllıoğlu, Doç. Dr. Haluk Emiroğlu, Prof. Dr. Cengiz Koçhisarlıoğlu, Prof. Dr. Ali Erten, Y. Doç. Dr. Elvin Evrim Dalkılıç, Y. Doç. Dr. Hamdi Pınar, Y. Doç. Dr. Aslı Elif Usluel, Dr. Pınar Altınok Ormancı, Dr. Aslı Bayata Canyaş, Dr. Haluk Toroslu, Ceren Ünal, Onat Çopur.