'Bina betonları dayanıksız'

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Küçük, Türkiye'de bina betonu mukavemetinin öngörülenden yüzde 40 eksik gerçekleştiğini söyledi.

ANKARA - Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Küçük, Türkiye'de bina betonu mukavemetinin öngörülenden yüzde 40 eksik gerçekleştiğini söyledi. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası'nca, 4708 sayılı
Yapı Denetim Yasası'na ilişkin 'Deprem ve Yapı Denetimi' paneli düzenlendi. Panelde konuşan Küçük, Türkiye'nin depremlere hazır olmadığını belirtti. Yapılan incelemelerde, yapı projelerinde tasarım, hesap ve çizim hataları olduğunun tespit edildiğini kaydeden Küçük, bina betonu mukavemetinin öngörülenden yüzde 40 eksik gerçekleştiğinin görüldüğünü söyledi.