'Bir de öğretmen var'

Mustafa Cemil Kılıç, sekiz yıldır din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni. Eğitim-İş Fatih Şube Başkanı. Derste, diğer dinlere dair bilgi verdiği, Alevilik'ten bahsettiği için iki yıl önce sürgün yemiş. Kılıç'a göre müfredat değişiklikleri, soruna çözüm getirmez.
Söz Kılıç'ın: "Öğretmenlerin büyük bölümü koyu Sünni İslam propagandasıyla yetiştirilmiş ve onun misyoneri. Din 'eğitim' diye seçmeli ders olursa, yine Sünni İslam'a göre olur, o zaman başkaları da aynı hakkı ister. Sadece 'din kültürü' dersi olabilir."
Haber: UMAY AKTAŞ SALMAN / Arşivi

İSTANBUL - Sekiz yıldır din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yapan Eğitim-İş Fatih Şube Başkanı Mustafa Cemil Kılıç, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin adıyla içeriğinin uyuşmadığını belirterek, "Müfredatı ne kadar düzeltseniz de, uygulamada din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin büyük bölümü koyu Sünni İslam propagandasıyla yetiştirilmiş öğretmenler. Büyük bir çoğunluğu Sünni İslamın misyonerliğini yapıyor" diyor.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 'Bu şekliyle din dersi İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırıdır' kararına karşılık Milli Eğitim Bakanlığı '2007 de müfredat ve kitap yenilendi' savunmasını yaptı. Ancak din kültürü ve ve ahlak bilgisi öğretmeni Kılıç'a göre müfredat ve kitaplarda ne kadar değişiklik yapılırsa yapılsın önemli olan uygulama. Kılıç, derslerde yeri geldiğinde diğer dinler hakkında öğrencilerine bilgiler veriyor. Alevilikten de bahsediyor. Sırf bu sebepten iki yıl önce hakkında soruşturma açıldı ve görev yeri değiştirildi.
'Müfredat dışına çıkmak ve Alevilik propagandası yapmak' gerekçesiyle hakkında soruşturma açıldığını belirten Kılıç, "Müfredata bağlı kalmama karşın, resmi gerekçe bu. Hüseyin Bürge Lisesi'nde görevliydim. Sağmalcılar Lisesi'ne sürüldüm" diyor.
Sürüldüğü okulda geçirdiği birkaç aydan sonra şimdi başka okulda öğretmenliğe devam eden Kılıç, eğitimini verdiği dersin kitaplarını eleştiriyor. Kılıç, şöyle konuşuyor:
Her dine eşit yer ayrılmalı: İlköğretim kitaplarında Alevilikle ilgili kavramlar, terimler yok. Lise müfredatında kısmen var. Aleviliğin adı en erken sekizinci sınıfta geçiyor. Onda da 'Alevilik tasavvufi bir yorumdur' deniyor. Milli Eğitim Bakanlığı da Diyanet İşleri Başkanlığı da Aleviliğin teolojik olarak bağımsız bir inanç olduğunu kabul etmeli. Eğer eşit müfredat hazırlayacağız, bunu kitaplarda açıkça belirtmek zorundalar. Diğer dinler de kitaplara yasak savma türünden konulmuş.
Müfredatı yenileseniz de: Siz müfredatı ne kadar yenileseniz de uygulamada din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin büyük bölümü koyu Sünni İslam propagandasıyla yetiştirilmiş. Sünni İslam'ın misyonerliğini yapıyor çoğunluğu. Baskılara rağmen çağdaş yöntemlerle bunu işlemeye çalışan öğretmenler var. Derslerde din toplumu telkini yapılıyor.
Din eğitimi seçmeli olursa laik devlet bozulur: Din eğitimi diye seçmeli ders olursa, çoğunluğu oluşturan Sünni İslam inancına göre düzenlenecek. Çoğunluğa bu hakkı tanıdığınızda başka inanç grupları da aynısını isteyecektir. O zaman okullarda curcuna olacaktır. Laik devletten taviz verilecektir. Din dersi seçmeli ya da mecburi olmamalıdır. Din kültürü dersi olabilir ancak.
12. sınıf kitabında 10 sayfa Alevilik anlatılacak: 12. sınıf kitabında Aleviliği anlatan bölümler olacak. Muharrem orucu, cem gibi kavramlara yer ayrılacak. 10 sayfa kadar Alevilik anlatılacak.