Bir devrim kaçıyor

İnternetteki faaliyetleri ağır yaptırımlara bağlama hazırlığına bilişimcilerden tepki: İnternet AB'den önemli. Matbaadan sonra internet devrimini de kaçırıyoruz.

ANKARA - TBMM'de görüşülen RTÜK yasa tasarısıyla internet ortamındaki faaliyetlerin basın suçu gibi kabul edilerek ağır yaptırıma bağlanmak istenmesi bilişimcileri öfkelendirdi. Türkiye Bilişim Derneği'nin (TBD) de aralarında bulunduğu 12 sivil toplum örgütü, düzenlemeyi 'pire için yorgan yakmaya' benzeterek, "Türkiye matbaa devrimi gibi internet devrimini de kaçırmak üzere" dedi.
TBD yöneticileri dün bir basın toplantısı düzenledi. Dernek başkanı Rahmi Aktepe, RTÜK tasarısı kapsamında bazı sahipsiz yasa taslaklarının ortada dolaştığına işaret ederken, 'Türkiye interneti üzerinde kara bulutlar dolaşıyor' tespitini yaptı. Düzenlemenin düşünülmeden, ilgili taraflarla tartışmadan gündeme getirilmesinden yakınan yöneticiler şu eleştiri ve önerilerde bulundu:
En az AB kadar ciddi
"Avrupa Birliği internetin temsil ettiği değişimin, sanayi devriminden daha önemli gelişme olduğunu ilan etmiştir. İnternet yaşamın tüm boyutlarını köklü olarak değiştirmektedir.
İnternet bireyler, kurumlar ve ülkeler için stratejik önemdedir. Matbaa ve sanayi devrimini kaçıran Türkiye'nin, internet devrimini kaçırma gibi bir lüksü yoktur. İnternet Türkiye için bir tercih değil, bir zorunluluktur. Dünyayla bütünleşmek, AB'ye girmek isteyen Türkiye'nin internette geç kalmak gibi bir lüksü yoktur. AB, 99'da e-Avrupa girişimini başlatmıştır, e-Avrupa, Avrupa'nın rekabet üstünlüğünü korumak amacıyla başlatılan siyasal bir girişimdir.
Pire için yorgan yakılıyor
Hükümet ve Meclis'ten Türkiye internetinin önünü açacak politika ve proje bekliyoruz. RTÜK düzenlemesi hayal kırıklığı yaratttı, yapılmak istenenler internetin ruhuna aykırı ve başarı şansı olmayan önlemlerdir.
İnternet elbette yasaların olmadığı bir ortamda kullanılmasın, hukuk şemsiyesi altına alınsın. Ancak bu düzenleme aceleye getirilmesin. Üniversiteler, İnternet Kurulu ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınsın, devlet bizimle birlikte çalışsın.
Başka ülkede yok
Türkiye'de yapılmak istenen internet denetimini yapan birkaç ülke var, Çin, Suudi Arabistan ve Irak gibi ülkeler. Diğer ülkelerde böyle denetim yok, aksine destekleme var. Polisin özel mesajları izleyip kovuşturma ve bazı kişileri gözaltına alma yetkisi yoktur ve hukuki değildir."
Türkiye Bilişim Derneği yöneticileri, 12 sivil toplum örgütünün paylaştığı bu tepkiye rağmen tartışılan düzenlemenin yasalaştırılması halinde, iptal ettirilmesi için gerekli girişimleri yapacaklarını da duyurdu.
'Eymür gibiler etkilenmez'
Düzenlemenin hedefi olan kesimler (suç işleyenler, hakaret ve asılsız haber yapanlar v.s) kolayca yurtdışında etkinliklerine devam edecek; ama masum vatandaşlar, işyerleri, kobiler,
okullar zarar görecektir. Elbette suç işleyenler cezasız kalmamalı, ama bunun yolu Türkiye'nin denediği yol değildir. Mehmet Eymür, yayınlarını sürdürüyor, engel olabiliyor musunuz?
İnterneti geleneksel basınyayınla aynı kefeye koymak önemli bir kategorik hatadır. Neyin yayın neyin basın organı sayılacağı belirsizdir. İnternet işyeridir, bankadır, kütüphane ya da üniversitedir.