Bir gösteri, bir kitaba altı yıl hapis

Taş atan çocuklara yıllarca hapis cezasının içtihatını oluşturan Yargıtay 9. Dairesi'nin yeni kararı: Örgüt üyeliğinden altı yıl hapis cezası için gösteriye katılmak ve evde bulunan kitap yeterliMESUT HASAN BENLİ


ANKARA - Taş atan çocukların örgüt üyesi gibi cezalandırılması içtihatını oluşturan Yargıtay 9. Ceza Dairesi, yine çok tartışılacak bir karara imza attı. Daire, polise taş atmasa da gösterilere katılan, evlerinde örgüt propagandasını içeren kitap, dergi, bildiri, CD bulundurulan bir kişinin örgüt üyesi olarak cezalandırılması gerektiğine karar verdi.
Ankara’da 2007’de yapılan bir operasyonla gözaltına alınan 30 üniversite öğrencisi hakkında Yurtsever Öğrenci Gençlik Hareketi (YÖGEH) üyesi oldukları, bu oluşumun PKK’nın üniversite içindeki legal örgütlenmesi olduğu iddiasıyla Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme, 14 öğrenciyi PKK’nın uzantısı YÖGEH’e üye oldukları gerekçesiyle altı yıl üç ay hapse mahkûm etti. Beş öğrencinin etkin pişmanlıktan yararlanmasına ve bir yıl denetimli serbestlik altında tutulmalarına karar veren mahkeme, 11 öğrencinin beraatine karar verdi.

11’i de cezalandırılsın
Karara yapılan itiraz üzerine dosya Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin gündemine geldi. Daire, yerel mahkemenin 14 öğrenci için verdiği mahkûmiyet kararını ile beş öğrenciye verilen denetimli serbestlik kararını yerinde bularak onayladı. Daire yerel mahkemenin, 11 öğrenci için verilen beraat kararını ise bozdu. Daire, öğrencilerin örgütün faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilen bir kısım gösteri ve mitinglere, basın açıklamalarına katıldığını ve bunun sempatizanlık boyutunu aştığını savundu. Kararda şöyle denildi:
“Sanıkların yasadışı PKK(KADEK) terör örgütünün gençlik örgütlenmesi niteliğindeki Yurtsever Öğrenci Gençlik Hareketi (YÖGEH) içinde yer alıp, örgütün faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirildiği anlaşılan bir kısım gösteri, miting, basın açıklamalarına katılıp etkinlikte bulundukları, evlerinde ve üzerlerinde örgüt propagandasını içeren kitap, dergi, bildiri, CD’lerin ele geçirildiği tüm dosya kapsamından anlaşıldığından eylemlerinin sempatizanlık düzeyini aşıp örgüt üyeliği boyutuna ulaştığı gözetilmeden TCK’nın 314/2. maddesi (örgüt üyeliği) ile mahkûmiyetleri yerine beraatlerine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.”
Karara göre, basın açıklaması, gösteri ve mitinglere katılan ve evlerinde örgüt propagandası olarak nitelendirilebilecek kitap, CD, dergi gibi materyalleri bulunduran kişiler PKK üyesi olarak cezalandırılacak. Sanıklar, katıldıkları miting, gösteri, basın açıklamalarında şiddete yönelmeseler bile örgüt üyesi olarak cezalandırılacaklar.

Çocukları da örgüt üyesi yapmıştı
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır’a yaptığı ziyaret sırasında çıkan olaylarda altı çocuğun yargılandığı davada Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ‘yasadışı toplantıya katılmaktan’ verdiği cezayı bozmuştu.
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, çocukların örgüt üyeliğinde yargılanması gerektine hükmetmiş, Yargıtay Ceza Genel Kurulu da PKK’nın çağrılarına göre yapılan her mitinge katılanların ‘örgüt üyesi’ gibi cezalandırılması gerektiğine hükmetmişti.