'Bir gün sonra' başvurdular

CHP, 18 Temmuz 2003'te 'Topluma Kazandırma Yasası' TBMM'de tartışılırken Sivas sanıklarının da affedileceğini belirterek tasarıya tepki göstermişti.

ANKARA - CHP, 18 Temmuz 2003'te 'Topluma Kazandırma Yasası' TBMM'de tartışılırken Sivas sanıklarının da affedileceğini belirterek tasarıya tepki göstermişti. Adalet Bakanı Cemil Çiçek CHP'lilerin bu yorumunu reddetmedi. Yasasın yürürlüğe girdiği 6 Ağustos 2003'ten tam bir gün sonra Sivas sanıklarının çoğu yasadan yararlanmak için başvuruda bulundu.
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı ve Sivas davası mağdurları avukatı Kazım Genç, bir terör örgütü mensubu olmadan bir sanığa, bu yasa hükümlerinin uygulanmasının olanaksız olduğunu belirtti. Genç, Ankara 1 No'lu DGM'nin kararının gerekçesinde, kişisel kasıt ve kinleriyle gerçekleştirdikleri eylemleri nedeniyle katliamı yapan sanıkların, TCK'nın 146/1. maddesi gereğince, herhangi bir örgüt üyesi sıfatları olmadan cezalandırılmış olduklarından yasadan yararlanmalarına hukuken olanak bulunmadığını kaydetti. Konuya ilişkin görüş belirten çok sayıda hukukçu da aynı doğrultuda yorumda bulundu.
Aynı tarihlerde İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, AKP grubunda bilgi verirken, tasarının köktendinci örgüt üyelerini de kapsayacağını doğrulamıştı.
Çiçek: Acaba örgüt mü?
Adalet Bakanı Çiçek ise Sivas davası mahkûmlarının durumuyla ilgili soru soran gazetecilere, yasanın terör örgütlerini kapsadığını anımsatmış ve "Başvuranların eylemleri ideolojik-siyasi amaçlı örgütle bağlantılı mıdır, önce onu görmek lazım" diye konuşmuştu.