Biri yer bini bakar

Aşağıdakiler-yukarıdakiler
 • En fakirlik yüzde 10'luk kesime dahil grup yüzde 2.3, yüzde 20'lik grup ise yüzde 5.8 tüketim yapabiliyor.
 • En zengin yüzde 10'luk kesim yüzde 32.3, yüzde 20'lik grup ise yüzde 47.7 tüketim yapıyor.
  Kadının halleri
 • Türk kadınının yüzde 65'i tarlada çalışıyor.
 • Erkeklerin yalnız yüzde 30'u tarlada.
  BM ülkeleri içinde böyle yüksek bir oranla tarlada çalışan başka kadın nüfusu yok.
  Nüfus ve göç
 • 1975'de 40 milyon, 1999'da 65.7 milyon olan nüfus, 2015'te 79 milyona ulaşacak.
 • 1975'te yüzde 41.6, 1999'da yüzde 74.1 olan şehir nüfusunun toplam nüfusa oranı 2015'te yüzde 84.5 olacak.
  Ömür uzadı
 • 1975'te ortalama 57.9 yıl olan ortalama ömür süresi, 2000'de 69'a yükseldi.
 • 1970'te her bin çocuktan 201'i ölürken, 1999'da sayı 48'e düştü.
  Eğitim ve silahlanma
 • Türkiye, GSMH'den ayırdığı yüzde 2.2 payla Ermenistan'dan sonra eğitime en az pay ayıran ülke.
 • Buna karşılık yüzde 5'le askeri harcamalara Ürdün, Umman ve Suudilerden sonra en fazla pay ayıran dördüncü ülke.
  Sağlıkta durum iyi
 • Yeterli sağlık hizmetine ulaşabilenlerin oranı yüzde 91, temiz su kullanabilenlerin oranı yüzde 83.
 • Gerekli ilacı bulabilenlerin oranı yüzde 99.
 • İSTANBUL - Gelir dağılımındaki eşitsizlik artarken, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Gelişme Raporu'nun sonuçları, Türkiye'de
  'biri yer biri bakar' atasözünün yaşama geçtiğini gösteriyor. BM Kalkınma Programı'nın yayımladığı 'İnsani Gelişme Raporu'na göre, Türkiye 'gelişmemiş ülke' olma özelliklerinden çoğunu taşıyor.
  Rapora göre, 1975 yılında 40 milyon, 1999 yılında 65.7 milyon olan nüfusun, 2015'te 79 milyona ulaşması bekleniyor. Köyden kente göç ise son hızıyla sürüyor. 1975'te yüzde 41.6, 1999'da ise yüzde 74.1 olan şehir nüfusunun 2015'te toplam nüfusa oranının yüzde 84.5 olması bekleniyor.
  Ömür süresi 10 yıl uzadı
  Raporda, Türkiye'de 1975'te ortalama 57.9 olan ortalama ömür süresinin 2000'de 69'a yükseldiği kaydedildi. Çocuk ölümlerinin önlenmesinde ise Türkiye büyük başarı yakaladı. 1970'te her bin çocuktan 201'i ölürken, 1999 yılında ölüm sayısı 48'e düştü.
  Sağlık hizmetleri konusunda ise Türk vatandaşların neredeyse BM'nin zengin ülkeleri kadar şanslı olduğuna dikkat çekiliyor. Türkiye'de yeterli sağlık hizmetine ulaşabilenlerin oranı yüzde 91, temiz su kullanabilenlerin oran yüzde 83, gerekli ilacı bulabilenlerin oranı yüzde 99. Tarlada doğum olaylarında ise azalma olduğu ve Türkiye'deki kadınların yüzde 81'ine uzmanların doğum yaptırdığı belirtiliyor.
  Gelir dağılımı uçurumu
  Gelir dağılımındaki eşitsizlik ise tüm acımasızlığıyla rapora yansıdı. Türkiye' nin en fakir yüzde 10'luk kesimine dahil grup yüzde 2.3, en fakir yüzde 20'lik grup ise yüzde 5.8 oranında tüketim yapabilirken, Türkiye'nin en zengin yüzde 10'u yüzde 32.3, en zengin yüzde 20'si ise yüzde 47.7'lik tüketim yapabiliyor. Bu rakamlar 'en zenginin en fakire oranı' şeklinde hesaplandığında ise Türkiye'nin zenginlerinin fakirlerine oranla yüzde 14.2 oranında ihtiyaç duydukları tüketim malzemesine sahip olabildikleri ortaya çıkıyor.
  Türkiye, Gayri Safimilli Hasıla'dan (GSMH) yüzde 2.2 pay ayırarak Ermenistan'dan sonra eğitime en az pay ayıran ülke oldu. Rapora göre GSMH' sinin yüzde 5'ini askeri harcamalara ayıran Türkiye, Ürdün, Umman ve Suudi Arabistan'dan sonra bu sektöre en fazla pay ayıran dördüncü ülke.
  Kadınların okuma yazma oranında ise büyük artış yaşandı. 1999'da 15-24 yaş arası kadınların yüzde 93.6'sının okuma yazma bildiği belirtildi. Okuma yazma bilen her 100 erkeğe karşılık 95 kadın okuma yazma biliyor.
  Türk kadınının yüzde 65'i tarlada çalışırken, erkeklerin yüzde 30'u tarlada çalışıyor. Türk kadınının yüzde 30'u endüstri, yüzde 21'i hizmet sektöründe.
  Türkiye insan kaynaklarının gelişmişliği açısından tutulan istatistiklerde üyesi olduğu OECD ülkelerinden ayrılıyor. Eğitim, sağlık, gelir dağılımı gibi kriterler baz alındığında Türkiye'nin OECD'deki partnerleri arasında dağlar kadar fark ortaya çıkıyor.
  Türkiye, BM'nin İnsani Gelişme Endeksi içinde 82'nci sırayı aldı. 182 ülkenin endeks içindeki yerlerine göre üç grupta sınıflandırıldığı sıralamalarda, 1-49 arası ülkeler üst insani gelişim düzeyinde, aralarında Türkiye'nin de olduğu 49-126 arası ülkeler orta insani gelişim düzeyinde, 126-182 arası ülkeler ise düşük insani gelişim düzeyinde kabul ediliyor.
  BM, İnsani Gelişim Endeksi'nde insan sağlığını tehdit eden hastalıkların ülkelere göre dağılımına da yer verildi:

 • Türkiye'de her yüz bin kişiden 56'sı sıtmalı, 35'i veremli.
 • Türkiye'de 15-49 yaş arası nüfusta her on bin kişiden birinde AIDS var.
 • Yetişkin insan başına yıllık sigara tüketimi 399 adet.
 • Bebeklerde düşük kiloyla doğum oranı yüzde 8. l 5 yaşındaki çocukların yüzde 16'sı normal boyun, yüzde 8'i kilosunun altında.
  Türkiye nerede?
  1- Norveç
  2- Avustralya
  3- Kanada
  4- İsveç
  5- Belçika
  6- ABD
  7- İzlanda
  8- Hollanda
  9- Japonya
  10-Finlandiya
  82- Türkiye
  162-Siera Leone