Birinci basamak sağlık çalışanları iş bıraktı

Birinci basamak sağlık çalışanları iş bıraktı
Birinci basamak sağlık çalışanları iş bıraktı
Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde görevli sağlık çalışanları 3 günlük iş bırakma eylemi başlattı. 19 Mayıs'taki resmi tatil ve hafta sonu da göz önüne alındığında bu merkezlerde 6 gün boyunca hizmet verilmeyecek.

RADİKAL - Türkiye genelindeki Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde görevli sağlık çalışanları; iş güvenliği, ceza puanı ve cumartesi nöbet uygulamasının geri çekilmesi ile sağlık hizmetlerinin önündeki parasal engellerin kaldırılması talepleriyle iş bıraktı.

Ankara ’da Halk Sağlığı Kurumu önünde toplanan sağlık çalışanları, ASM’lerde nöbetlerle bıçağın kemiğe daynadığını belirttiler. Sağlık çalışanlara köle olarak görülüyor diyen emekçiler “Bu dayatma ve tehditler devam ederse bizim de eylem ve etkinliklerimiz devam edecektir” dediler.

‘BU HİZMETLERİ KİM VERECEK?’

ASM çalışanları dün Halk Sağlığı Kurumu önünde yaptıkları basın açıklamasıyla, “Sağlık Bakanlığının dayatmalarına boyun eğmeyeceklerini” söylediler. Cumartesi günleri ASM’lerdeki nöbet zorunluluğunu kabul etmediklerini ve nöbete gitmediklerini bildiren sağlıkçılar, birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan 70 bin sağlık çalışınanın eyleme gitmek zorunda bırakıldığını ifade ettiler. Ankara Tabip Odası (ATO), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası ile Dev Sağlık-İş adına ortak açıklamayı yapan ATO Genel Başkanı Prof. Dr. Çetin Atasoy şunları söyledi: “Sağlık Bakanlığı, ASM çalışanlarına beş aydır hafta içi 40 saat çalışmaya ek olarak cumartesi günleri nöbet adı altında çalışmayı dayatıyor. Hafta içi kendisine kayıtlı bebeğe aşı izlenimi yapan, hastasınının muayenesini yapan, köy köy gezen, evlerde hastasını ziyaret eden, entegre sağlık hizmeti verilen yerlerde gece gündüz demeden her hastaya bakan, tatillerde ölü muayenesi yapan birinci basamak sağlık çalışanına ek olarak cumartesi günleri de gel çalış deniliyor.”

‘SAĞLIĞIN SORUNLARI TEHDİTLERLE ÇÖZÜLMEZ’

TTB Merkez Konsey Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ise “Sağlık Bakanı ‘Pazar günleri de nöbet koyacağız’ diyor. Sağlık çalışanlarının 7 gün 24 saat insanlık dışı koşullarda çalışmasını istiyor. Tehditlerle, cezalarla sağlık alanının sorunlarını çözemezsiniz” dedi.

SES Genel Sektereri Birsen Seyhan da, koruyucu sağlık hizmeti veren birinci basamak sağlık çalışanlarının işlerini kaybetmekle yüz yüze olduğunu söyledi. Seyhan, “Biz başından beri bu sistemin sağlığı korumadığını, hastalık ürettiğini söylüyoruz. Halkın sağlığı tehlikeye atılıyor. Hastalıktan para kazanma mantığı ortaya koyuluyor“ diye konuştu.

AİLE HEKİMLERİ DE EYLEMDE

Ülke genelinde olduğu gibi İzmir’de de greve çıkan aile hekimleri İzmir Tabip Odası ve SES İzmir Şube’sinin öncülüğünde İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nün önünde eylem yaptılar.

Sağlık çalışanları Diyarbakır’da ise Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi önünde bir araya gelerek taleplerini kamuoyu ile paylaştılar.

Gaziantep’te, Tabipler Odası ve sağlık çalışanlarının bağlı olduğu sendikalar 3 günlük grev başlattıklarını basın açıklamasıyla duyurdular. Kırkayak Parkı’nda toplanan ve halay çeken sağlık çalışanları adına konuşan Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı Hamza Ağca, Sağlık Bakanlığı’nın 5 aydır nöbet adı altında sağlık çalışanlarını cumartesi günleri çalıştırdığını söyledi. Sağlık Bakanlığı’nın, Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarının 5 aydır sürdürdükleri direnişi kırmak için 16 Nisan’da yeni bir yönetmelik yayımlayarak çalışmayı reddedenleri işten atmakla tehdit eden ağır ceza puanları getirdiğini belirten Ağca, “Sağlık örgütlerinin, Sağlık Bakanlığı ile bu konuda yaptığı görüşmeler sonuçsuz kalmış, Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, Türk Tabipler Birliği’ne halkın sağlık hizmeti almasını önemsemediği şeklinde suçlamalarda bulunmuştur. Sağlık örgütleri, sağlık çalışanlarının haklarını savunurken, halkın sağlık hakkını savunmaktan hiçbir zaman geri durmamıştır. Birinci basamak sağlık çalışanları, bugün ve sonraki iki gün, cumartesi fazla çalışma ve işten atma tehditlerine karşı, kendi haklarını korumak için 3 gün hizmet üretemeyecek. Taleplerimiz karşılık bulana dek eylemlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz” diye konuştu.