'Birlikte yaşam'a Kürtler daha istekli

Haber: TARIK IŞIK - tarik.isik@radikal.com.tr / Arşivi

ANKARA - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun bünyesinde kurulan Terör Alt Komisyonu’nun taslak raporunda ‘Türk sorunu’ ile ilgili önemli tespitlerde bulunuldu. Rapora göre iki milletin ortak geleceğine inanan Kürtlerin oranı yüzde 90,3 iken, Türklerde bu oran 70,7’ye düşüyor. Kürtlerin yüzde 66,7’si, Türklerin de 13,3’ü birbirleriyle evlenerek akraba olmak istiyor. Meclis’in raporunda BİLGESAM tarafından yapılan ‘Terörle Mücadelede Toplumsal Algılar’ adlı araştırmaya yer verildi. Araştırmada yer alan sonuçlar şöyle:
“Türklerle Kürtlerin Türkiye toprakları üzerinde ortak bir geleceği var mıdır?” sorusuna Türklerin yüzde 70,7’si, Kürtlerin ise yüzde 90,3’ü ‘Evet’ yanıtını verdi. Kürtlerin yüzde 66,7’si Türklerle evlilik yoluyla akraba olmayı isterken, bu oran Türklerde 13,3.
Türklerin yüzde 51,7’si, Kürtlerin ise yüzde 19,9’u birbirleriyle beraber yaşama konusunda önyargısının ve istekliliğinin olmadığını belirtti.
Türklerin yüzde 15,8’i, Kürtlerin ise yüzde 1,8’i birlikte yaşamak istemediklerini ifade etti.
“Aynı apartmanda komşu olmayı isterim” diyen Kürtlerin oranı yüzde 11.1, Türklerin ise yüzde 10.7.
“Aynı mahallede - semtte oturmayı istemiyorum” diyen Türklerin oranı yüzde 8.6. Bu rakam Kürtlerde sadece yüzde 0.6.
Aynı araştırmaya göre Türklerin yüzde 97,7’si, Kürtlerin ise yüzde 94,8’i “Türk bayrağı benim bayrağımdır” derken, Türklerin yüzde 97,6’sı, Kürtlerin ise yüzde 91,1’i “İstiklal Marşı benim marşımdır” diyor.

PKK ’lılar genç ve ilkokul mezunu
Meclis’in raporunda PKK militanlarıyla ilgili emniyetin hazırladığı istatistik verileri de bulunuyor. Raporda yer alan veriler şöyle: “Örgüt üyelerinin yüzde 54’ü 14-25, yüzde 34’ü 26-34, yüzde 12’si ise 35-38 yaş grubunda. Yüzde 39’u ilkokul, yüzde 16’sı lise, yüzde 13’ü ortaokul mezunu. Yüzde 12’si okur-yazar, yüzde 11’i üniversite mezunu, yüzde 9’u ise okuma yazma bilmiyor. Yüzde 88’i erkek, yüzde 12’si ise kadın .”