'Bizdeki baz istasyonları Avrupa'dan iyi'

ANKARA - Yargıtay, “Baz istasyonları gerekli kriterlere uygun olsalar bile, sağlığı olumsuz etkilememeleri için meskun mahallerin dışına” dedi, ama uzmanlar “3. nesil cep telefonları gelirken bu zor” diyor! Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTİK) yetkilileri, Yargıtay kararının ve gerekçesinin henüz ellerine ulaşmadığını vurgulamakla birlikte konuyu Radikal’e şöyle değerlendirdi: “Ulus-
lararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan Korunma Komitesi (ICNIRP) tarafından belirlenen sınır değerler, kabul gören değerlerdir. Ülkemizde baz istasyonlarının ürettiği manyetik alan şiddeti limit değerleri ICNIRP’nin belirlediği değerlerden dört kat daha fazla güvenlidir. Baz istasyonları kurulmadan güvenlik sertifikası alır. Kurulduktan sonra denetimleri yapılır. Vatandaşlar istedikleri baz istasyonlarıylya ilgili ölçümü kurumumuza veya bağımsız ölçüm kuruluşlarına yaptırabilir. GSM, 3. nesil gibi haberleşme sistemleri hücresel yapıda olup merkezlerinde baz istasyonu bulunması teknolojisine dayanmaktadır. Bu tür haberleşmelerin kesintisiz sağlanabilmeleri için birbiri arasında hiçbir şekilde kapsama alanı boşluğu bulunmayacak şekilde baz istasyonlarının kurulması zorunludur.”
Yargıtay, Ankaralı bir vatandaşın yaptığı temyiz başvurusu üzerine 36 bini aşkın baz istasyonunun meskun mahal dışına çıkması yönünde karar almıştı. (Radikal)