BM, kadına yatırım istedi

BM Nüfus Fonu'nun açıklaması: "Kadına yatırım yapmayan ülkeler, yıllık büyümede yüzde 1 zararda. Türkiye yoksullukla mücadelede kalkınma ve altyapı yatırımlarının yanı sıra kadına da yatırım yapmalı."

ANKARA - Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Türkiye'nin, yoksulluğun tarihe karışması için kalkınma ve geniş altyapı yatırımlarının yanı sıra kadına yatırım yapması gerektiğini açıkladı. UNFPA, kadına yatırım yapmayan ülke ve bölgelerin yıllık büyümelerinin yüzde 1'ini kaybettiğine dikkat çekti. UNFPA'dan yapılan açıklamada, kız çocukları ve kadınların eğitimi, üreme sağlığı bilgi ve hizmetleri ve kadınların ekonomik haklarına eşzamanlı yatırım yapılması gerektiği belirtildi ve sorunlar şöyle sıralandı:
Toplumsal cinsiyet eşitliği: Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin maddi olarak da gerçek bir bedeli vardır. Eşitsizlik verimsizliğe neden olur ve kalkanma politikalarının etkinliğini zayıflatır. Kadına yatırım yapmamak için ülkeler ve bölgeler, yıllık büyümelerinin yüzde 1'ini kaybetmektedirler.
Kızlar okumuyor: İlköğretimde kızlar ve erkekler arasındaki açık giderek daralırken, zaman içinde ortaöğretime devam eden kızların sayısı düşük kalmaktadır. Ortaöğretimde yer almayan kızların payı Türkiye'de oldukça çarpıcıdır. Kız çocuklarının eğitiminin yararı sayısızdır. Kadınların nitelik ve becerileri gelişerek ailenin ekonomik beklentisini ve üreme sağlığını iyileştirir.
Kadınlar ücretsiz işçi: Kadınlar ortalama olarak erkeklerden daha uzun saatler çalışmaktadır. Özellikle kırsal kesimlerde kadınlar ücretsiz aile işçisi olarak görülmektedir. Türkiye'de iş gücüne katılan kadınların yüzdesi 25.7'ik-en erkeklerin yüzdesi 65.9'dur.
Üç kadından birine dayak: Türkiye'de her üç kadından biri, genellikle bir aile ferdi ya da tanıdığı biri tarafından dövülmekte, cinsel ilişkiye zorlanmakta ya da istismara uğramaktadır. Şiddet, 15-44 yaş grubundaki kadınlarda, kanserin sebep olduğu kadar ölüme ve sakatlanmaya sebep olmaktadır.
Siyasette yoklar: Kalıp yargılar ve aile sorumlulukları kadınların siyasi karar mekanizmalarına katılımını sınırlamaktadır. Türkiye'deki kadınlar meclisteki sandalyelerin sadece yüzde 4.4'üne sahipken, bu oran yerel yönetimlerde yüzde 1'den azdır.


    http://www.radikal.com.tr/7599717599710

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.