Boğazlarda 'terör' alarmı

Denizcilikten Sorumlu Devlet Bakanlığı'nın 'Türk Boğazlarında Muhtemel Terör Eylemlerine Karşı Tedbirler' paketiyle boğazlarda kuş uçurtulmayacak.

Denizcilikten Sorumlu Devlet Bakanlığı tarafından boğazların güvenliğiyle ilgili hazırlanan ve ilgili kurullarca benimsenen 'Türk Boğazlarında muhtemel Terör Eylemlerine Karşı Tedbirler' paketiyle boğazlarda kuş uçurtulmayacak.
Pakete göre, gemilerin seyirleri takip edilecek, gece geçişi sınırlandırılacak, LPG LNG ve Amonyak yüklü tankerlerin geçişleri eskort eşliğinde olacak, kolluk kuvvetlerine yüksek süratli botlar tahsis edilecek. Ayrıca gemiden kıyıya, gemiden gemiye gözetleme yapılacak.
Denizcilikten Sorumlu Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ilgili güvenlik kurullarınca benimsenen tedbirler paketi 3 bölümden ve 48 maddeden oluşuyor.
Paketin 'Genel Tedbirler' başlıklı birinci bölümüne göre, alınacak önlemler şöyle:
"- Terör eylemlerine yönelik istihbarat faaliyetleri artırılacak ve uluslararası işbirliğine gidilecek.
- Karada ve denizde devriye türü gibi güvenlik hizmetleri artırılacak.
- Halk bilinçlendirilerek, 155, 156 ve 158 gibi ihbar ve imdat kanallarına şüpheli durumların bildirilmesi istenecek
- Savaş gemileri ile büyük yolcu gemileri ve büyük tehlikeli yük taşıyan gemilerin geçişlerinde karada ve denizde güvenlik önlemleri artırılacak.
- Hava savunma unsurlarının etkinliğini artırıcı ve reaksiyon süresini azaltıcı önlemler geliştirilecek.
- Muhtemel terör eylemleri konusunu halkın yaşama biçimini değiştirecek hale getirmekten ve turizmi olumsuz etkilenmesinden kaçınılacak."
Paketin ikinci bölümünde kıyıdan gemiye yönelik terör eylemlerine karşı alınacak tedbirlere yer verildi. Buna göre, 'Kıyılarda alınacak tedbirler' kapsamında şu önlemler alınacak:
"-Eylemlerde kullanılacak portatif roketatar menzilleri, boğaz genişlikleri ve meskun mahaller dikkate alınarak, muhtemel öncelikli eylem bölgeleri ve hassas alanlar tespit edilecek ve bu yerlerde özel güvenlik tedbirleri alınacak
- Köprülerden gemilere yönelik terör önlenecek.
- Hava meydanlarında ve Türk boğazları hava savunmasında etkin tedbirler alınacak."
'Seyir Güvenliği' kapsamında alınacak tedbirler arasında ise şu konular yer alıyor:
"- Deniz trafiğinde görevli personele güvenlik soruşturması yapılacak.
- Gemilerin seyirleri takip edilecek.
- Gece geçişleri sınırlandırılarak, karanlığın sağladığı hassasiyet azaltılacak.
- Gemilerdeki şüpheli durumlara özel inceleme yapılacak.
- Kılavuzluk ve römorkör refakat hizmetleri teşvik edilecek."

TEHLİKELİ YÜK TAŞIYANLARA ESKORT

'Gemi sahildar ülke, Bayrak Devleti, Liman Devleti Uluslararası İşbirliği' çerçevesinde ise şu tedbirlere yer verildi:
"- Boğazlardan geçişte gemi personeli teyakkuzda olacak.
- Tehlikeli yük taşıyan gemiler uyarılacak ve bu konuda ilgili ülkelerden yardım ve işbirliği talep edilecek.
- Yabancı gemilere bilgilendirici ve ikaz edici broşürler dağıtılacak.
- Sahil radyo uyarıcı yayınlar yapacak.
- Karadeniz ülkeleri arasında işbirliğine yönelik konular uluslararası platformlarda gündeme getirilecek."
'Denizde Alınacak Tedbirler' arasında ise kıyıya yakın küçük gemilerin personelinden gözetleme ve şüpheli durumların ihbarı istenecek.
LPG, LNG ve amonyak tankerlerinin boğazlardan geçişleri eskort eşliğinde olacak.
MGK tarafından benimsenen tedbirler paketinin 'Gemiden Kıyıya, Gemiden Gemiye ve Gemide Gemiye Yönelik Olası Terör Eylemlerine Yönelik Tedbirler' başlıklı üçüncü ve son bölümünde alınması istenilen önlemler de şöyle sıralandı:
"- Deniz vasıtaları ve iskelelerin teröristlerce kullanılması önlenecek.
- Kolluk kuvvetleri gerektiğinde kullanılmak üzere yüksek süratli ve botlar tahsis edecek ve tehdide karşı mücadele gücü 24 saat esasına göre hazır bulundurulacak.
- Dar kanallardan ve boğazlardan geçişlerde gemiden gemiye veya gemiden kıyıya yapılacak terör eylemlerinin önlenmesi için uluslararası işbirliği ve şüpheli durumlarda sahildar ülkenin kontrol ve denetimlerde bulunulmasına yönelik ikili işbirliği mutabakatları yapılacak.
- Türk Bayraklı ve boğazlardan uğraklı geçen gemilerden şüphelenilenler kontrol edilecek.
- Kılavuz kaptan alınması teşvik edilecek.
- Gemiden kıyıya, gemiden gemiye olası eylemlere karşı gözetleme yapılacak.
- Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bünyesinde hizmet yapan kılavuzluk ve römorkör hizmetleri özelleştirme kapsamından çıkarılarak, Denizcilikten Sorumlu Devlet Bakanlığına devredilecek.
- Boğazlar üzerinde gösteri amaçlı uçuş yapacak tüm hava taşıtları için Denizcilik Müsteşarlığı'ndan izin alınacak. Ayrıca uçuşla ilgili tüm bilgiler uçuş öncesinde güvenlik birimlerine ulaştırılacak.
- Gemi adamlarının seçiminde titiz davranılacak."