Bölünmüş yolda hız limiti resmen 110 kilometre

Bölünmüş yolda hız limiti resmen 110 kilometre
Bölünmüş yolda hız limiti resmen 110 kilometre
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, otomobillerin hız sınırları, şehirlerarası çift yönlü karayollarında saatte 90 kilometre, bölünmüş yollarda saatte 110 kilometreye çıkartıldı.


Minibüs ve otobüslerin hız sınırları ise şehirlerarası çift yönlü karayollarında saatte 80 kilometre, bölünmüş yollarda saatte 90 kilometre, otoyollarda saatte 100 kilometre olarak belirlendi.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, araçların cinslerine, kullanım amaç ve şekillerine göre muayene süreleri, Ulaştırma Bakanlığınca araç muayenesi ile ilgili olarak çıkarılan yönetmelikte belirlenecek. Arazi vitesi olmayan otomobillerle zirai traktörler dışındaki her cins aracın fenni muayeneleri yapılırken, aracın sefer görev emri belgeleri kontrol edilecek. Taşıt Sefer Görev Emri verildiği halde tatbikat çağrısına uymayan veya adresinde bulunmayan taşıtlar fenni muayene istasyonuna bildirilecek ve bu tür araçların muayenesi yapılmayacak.

HIZ SINIRLARI NE KADAR OLACAK?
Yönetmelikte araçların hız sınırları yeniden düzenlendi. Yapılan düzenlemeyle motoru araçların yerleşim yeri içindeki hız sınırları değiştirilmedi. Yerleşim yeri dışında ise araçların hız sınırları “şehirlerarası çift yönlü karayolları” ve “bölünmüş yollar” olarak ikiye ayrıldı.

Buna göre, otomobillerin hız sınırları, şehirlerarası çift yönlü karayollarında saatte 90 kilometre, bölünmüş yollarda saatte 110 kilometreye çıkartıldı. Minibüs ve otobüslerin hız sınırları ise şehirlerarası çift yönlü karayollarında saatte 80 kilometre, bölünmüş yollarda saatte 90 kilometre, otoyollarda saatte 100 kilometre olarak belirlendi.

Hız sınırlayıcı cihaz bulundurma ve kullanma zorunluluğu olan araçlarda, yol ayrımı yapılmaksızın M3 sınıfı otobüslerde hız sınırı ayarlaması saatte 110 kilometre, N3 sınıfı kamyon ve çekicilerde ise saatte 90 kilometre olacak. Bu araçlar şehir içi yollarda ise, diğer araçların tabi olduğu azami hız sınırlarına uyacak.
Zorunlu haller dışında şehirlerarası karayolunu kullanan motorlu araçlarda araç cinsi gözetilmeksizin asgari hız sınırı saatte 15 kilometre, otoyollarda ise saatte 40 kilometre olarak belirlendi.

Tehlikeli madde taşımaya mahsus olup, boş olarak trafiğe çıkan araçlar belirtilen kendi sınıfına giren araçlara ait hızla sürülebilecek.Römorklu veya yarı römorklu araçlarda (Römork takmış LTT hariç) en çok hız sınırı aynı cins römorksuz araçlara ait en çok hız sınırından saatte 10 kilometre daha düşük olacak. Servis freni bozuk araçları çeken araçlar saatte 15 kilometrenin üstünde bir hızla sürülemeyecek.

İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığının görüşünü alarak, yerleşim yeri dışındaki şehirlerarası çift yönlü karayolları ile bölünmüş yollarda ve otoyollarda otomobiller için hız sınırını saatte 20 kilometreye kadar artırmaya yetkili olacak.

İl ve ilçe trafik komisyonları, belediye sınırları içindeki karayollarında otomobiller için hız sınırını saatte 20 kilometreye kadar artırmaya yetkili. Ancak belediye sınırları içinden geçen ve Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda bulunan devlet ve il yolları için Karayolları Genel Müdürlüğünün uygun görüşünün alınması zorunlu olacak.

ARAÇLARIN YÜKLENMESİ
Yönetmelikte araçların yüklenmesi kurallarına ilişkin madde yeniden düzenlendi. Buna göre, araçların yüklenmesinde belirlenmiş ölçü ve esaslara aykırı olarak; taşıma sınırı üstünde yolcu taşınması, azami yüklü ağırlığın veya izin verilen azami yüklü ağırlığın aşılması, bu ağırlıklar aşılmamış olsa bile azami dingil ağırlıkları aşılacak şekilde yüklenmesi yasak.

Ayrıca yükün cinsi, şekli, yeri, nitelik ve özellikleri bakımından; karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek, karayolunu kullananlara ve mülklere zarar verecek tarzda yüklenmesi, tehlikeli ve zararlı maddelerin şartlarına uyulmadan, gerekli izin ve önlemler alınmadan taşınması, ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı olan eşyanın izin alınmadan yüklenmesi, taşınması ve taşıttırılması, gabari dışı yük yüklenmesi, taşınan yük üzerinde veya araç dışına yolcu veya hizmetli bindirilmesi, yükün karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklenmesi, yükün, her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye takılacak ve sivri çıkıntılar hasıl edecek şekilde yüklenmesi, yükün, sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sürme güvenliğini bozacak ve tescil plakaları, ayırım işaretleri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek şekilde yüklenmesi, yükün, aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 2 metre aşacak, kasanın sağ ve sol yanından taşacak şekilde yüklenmesi, çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar ve tedbirler yerine getirilmeden araçların çekilmesi yasak.

Yönetmelik ile belirlenen yasaklara uymayan araç sürücüleri hakkında cezai işlem yapılacak ve bütün sorumluluk ve giderler araç işletenine ait olmak üzere fazla yolcular en yakın yerleşim biriminde indirilecek.

Azami yüklü ağırlığın yüzde 20'den fazla aşılması halinde fazla yük, uygun hale getirilmeden aracın yola devam etmesine izin verilmeyecek.
Yasaklara uymadığı tespit edilen araçlar, gerekli şartlar sağlanıncaya kadar trafikten men edilecek. Bunlardan trafik güvenliğine ve karayolu yapısına tehlike yaratmayacak durumda olanlara en yakın yerleşim birimlerinde gerekli önlemleri almaları için izin verilecek.


  http://www.radikal.com.tr/1016728101672813

  YORUMLAR
  (13 Yorum Yapıldı)
  Tüm Yorumları Gör

  Hız tuzakları - sabahattinali

  bölünmüş yolda 98 km hızla giderken radara yakalanıp 130 tl para cezası ödedim.. 110 km ye çıkacaktı o halde niye ceza kestiler? yeni araçlarda kaç sürücü 90 km hız limitine uyuyor..

  Bir bakıma iyi oldu. - Pursaklar

  Zira, koşullar elverişli iken de yavaş gitmek pek uygun değildi.

  CİNAYET TOPLU KATLİAM SOYKIRIM - HARAYDIN

  Bu ülkede senede 10bin cinayet işleniyor.30 yılda terörün tam on katı 300bin cinayet işlendi karayolu silahıyla. Bunun çaresi çoğunluğu hızlı tren ve yük trenleriyle, metro ve tramvayla demiryoluna olmak şartıyla yük ve yolcunun %95'ini karayolundan almaktan geçerdi. Karayollarının tamamını da bölünmüş yol yapmaktan geçerdi. Tüm il bağlantıları bölünmüş yol yapılmadan, doğu batı kuzey güney, güneybatı kuzeydoğu, kuzeybatı güneydoğu çapraz en az bir hatla hızlı trenle geçilmeden bu hız artışı kesinlikle yeni cinayetlerin sebebi olacak artan cinayetlerin katilide yalnızca bu kararı alanların ve onları sürekli düzenleme için rahatsız edenlerin olacaktır. Bölünmüş yol yapılan yerlerde bile geçişler alt ve üstgeçit şeklinde alt yapı hazır olmadığından bu hız bölünmüş yolu keserek geçenlerle şiddetli çarpışmayla yeni cinayetlerin sebebi olacaktır, bu yeni cinayetlerin katili bu kararı alanlar olacaktır. Katil olmaktan kurtulmanın bir şartı var derhal hızlı tren projelerinin hepsi hertürlü finans yöntemleri katkısıyla derhal faaliyete sokulmalı, yılan hikayesine dönen İstanbul Eskişehir hattı hemen bitirilmeli Eskişehir Konya hattı hiç kesilmeden Karaman üzerinden Akdenize inmeli, diğer dört hat derhal alınmalı, her şehirde tramvay, 750bin üzeri herşehirde metro yapılmalı. Karayolu ve otobüs şirketlerine tren seferleri özelleştrilmeli, bilet borsası geleceğe yatırım aracı olmalı yeni hızlı tren finans yöntemleri bulunmalı aksi halde karayolu yoğunluğunu azaltmadan alınan bu kararı alanlar katil olacaklardır, en azından benim bir yakınım hızdan kaza ile ölürse hem bu dünyada hem öbür dünyada bu kararı alan katillerden davacı olacağımı herkes bilmeli.

  hız sınırı ve kazalar... - mrtano

  kazaların çoğu hızdan kaynaklanıyor belki, doğrudur. ama genelde bahsedilen sınırların üzerinde olduğunda kaza oluyor...spor arabayla paramparça olan gençler vardı birkaç ay önce 160 km hızla gidiyorlardı...ya da emniyet şeridinde bekleyen arabalara çarpılıyor...hızlı kullanmakla dikkatsiz kullanmak arasında fark var...bence hatalar 110km hızla gidildiğinden değil makas atıldığından, hatalı sollama yapıldığından, viraja hızlı girildiğinden, geç fren yapıldığından, yorgunluktan, uykusuzluktan oluyor...düz yolda 110'la gitmek kazaya sebep olmaz...ha, bu dediklerimden hangileri türkiye'de daha çoktur derseniz ilk başta saydığım, hatalı sollama yapan uykusuz şöförler vb.türkiyede daha çoktur muhtemelen...

  BİR SORUM VAR... - merli

  lütfen bilgisiolan bir yorum yapsın. Şimdi iyi güzel hoşta hız limiti arttırılsın ama aklım bunu ilk duydugumda ALMANLARIN siz demiryolu yapmayın biz size ucuz otobüs veririz yada kamyon , otomobil sözü aklıma geldi ŞİMDİ bu durumda UCUZLAYAN uçak seyahatleri son yıllarda süratle arttı artık alısknlıklrımız haline geldi hızlı tren gerci birazcık hızlı tren ilgiyi demir yollarına cevirdi ACABA bu birilerini mi rahattsız ettiki böylesine etkin bir dönemde böyle bir fikir ortaya cıktı..????????? AYRICA şunu da söylemeden edemeyecem avrupalı millet otoyol yaptık diye sevinmiyor demir yolu yaptık diye denizyolu gelistirdik diye havayolunu daha iyi yerlere getirdik diye sevinir bizdeki gibi heryerde otoban yaptık diye tellal cagırtmazlar:)

  Emeğe saygı repleri görelim - cemalettin özteneke

  Öyle kaplumbağa otobanlarda gidilir mi? Aferin adamlara.

  Gözümüz Aydın mı? - ahyedek01

  Ben bu karara sevinemiyorum. Hız tutkulu kendilerini dünyanın en becerikli sürücü olduklarını sanan gençlerin ölümleri artacak. Zaten Avrupalılardan dört kat daha fazla ölüyoruz, bu oran daha da artacak. Yollara çıkmamak en iyisi.