Boşanma oranı azalıyor

Türk medeni kanunu tasarısındaki ayrılıkta mal paylaşımına ilişkin maddenin TBMM'de tartışılması sırasında gündeme gelen boşanma oranı

ANKARA - Türk medeni kanunu tasarısındaki ayrılıkta mal paylaşımına ilişkin maddenin TBMM'de tartışılması sırasında gündeme gelen boşanma oranı, Türkiye'de diğer ülkelere göre düşük kalıyor.
Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de, eşlerin boşanma nedenleri arasında
'geçimsizlik' ilk sırada yer alıyor. Bunu, 'terk', 'zina', 'akıl hastalığı', 'cürüm ve haysiyetsizlik' ile 'cana kast ve kötü muamele' gibi nedenler izliyor.
1998 yılında 32 bin 167 boşanma işlemi gerçekleşti. Tahmini nüfusun 63 milyon 451 kişi olarak alındığı bu yılda boşanmaların nüfusa oranı ise binde 51, 1999'da ise binde 49 oldu. Yıllar itibarıyla tahmini boşanma oranları şöyle: 1989' da binde 46, 1990'da binde 46, 1991'de binde 48, 1992'de binde 47, 1993'de binde 47, 1994'te binde 47, 1995'te binde 48, 1996'da binde 48, 1997'de binde 52, 1998'de binde 51, 1999'da binde 49.
Diğer ülkeler
Türkiye'deki boşanma oranı, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok düşük düzeyde seyrediyor. AB ülkelerinde Almanya'da 1996 yılındaki boşanma oranı yüzde 2.14
olarak gerçekleşirken, İsveç'te yüzde 2.42, İsviçre'de yüzde 2.29, Fransa'da yüzde 1.90, Yunanistan'da yüzde 0.86 ve ABD'de ise yüzde 4.33 oldu. Bu oran, Suriye'de 1994'te yüzde 0.72, Azerbaycan'da 1997'de yüzde 0.76, Tacikistan'da 1994'te yüzde 0.76 olarak gerçekleşti.