Boşanmak için 'koku' yetmez

Yargıtay, 'Eşin ağzı ve vücudu kokuyor' gerekçeli boşanma kararını bozarken, "Kötü koku boşanma nedeni değil. Koku yapan hastalığın tedavisi olup olmadığı da araştırılmalı" dedi.

ANKARA - Yargıtay, ağız ve vücut kokusunun başlı başına boşanma nedeni sayılamayacağına karar verdi. Karara konu olan dava, Küçükçekmece Aile Mahkemesi'nde görülmüştü.
Eşinin ağız ve vücut kokusundan rahatsız olduğunu söyleyen kişi, boşanma davası açtı. Küçükçekmece Aile Mahkemesi de davayı kabul etti. Kararın temyiz istemini görüşen Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin kararını oybirliğiyle bozdu. Ağız ve vücut kokusunun başlı başına boşanma nedeni olmadığına işaret eden Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, konuyla ilgili kararında, böyle bir istemle boşanma kararıyla ilgili hüküm verilebilmesi için yapılması gerekenleri de hatırlattı.
Yargıtay'ın kararında, davalı kadında var olduğu iddia edilen rahatsızlığın tedavisinin mümkün olup olmadığı, davalının tedaviden kaçınıp kaçınmadığı ve bu rahatsızlığın evlilik birliğini davacı koca için çekilmez hale getirip getirmediği soruldu ve bu noktaların uzman hekimlerden oluşan sağlık kurulu raporu ile belirlenmesi gerektiği vurgulandı. Yargıtay mahkemenin raporun sonucuna göre hüküm vermesi gerektiğini söyledi.
Yargıtay, mahkemece tebliğ edilen açıklamalı davetiyenin bu koşulları içermediğini belirledi. Ayrıca davalı kadının daha sonra duruşmaya gelip hastaneye sevkini istediği halde bu konuda işlem yapılmamasının da doğru olmadığı ifade edildi. Kararda, bu yönler araştırılıp incelenmeden eksik incelemeyle yazılı hüküm kurulmasının doğru bulunmadığı bildirildi.