Bu bir usul ve ilke sorunu

Anayasa Mahkemesi'nin bazı koşullarda yabancılara taşınmaz mal satışını öngören yasa hükmünün iptal gerekçesi belli oldu. Karar dün Resmi Gazete'de yayımlandı.

ANKARA - Anayasa Mahkemesi'nin bazı koşullarda yabancılara taşınmaz mal satışını öngören yasa hükmünün iptal gerekçesi belli oldu. Karar dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Hukuksal boşluk yaratılmaması için iptal kararının üç ay sonra yürürlüğe gireceği de belirtildi. Bu sürede hükümet yeni bir düzenleme getirecek. Gerekçede şu noktalara dikkat çekildi:
Usul ve esas eksik: Dava konusu 35. maddenin ilk fıkrasıyla yabancı gerçek ve tüzelkişilerin taşınmaz edinmeleri, karşılıklı olmak ve kanuni sınırlamalara uyulmak koşuluna bağlı tutulmuş, ama bunun usul ve esasları gösterilmemiştir. Oysa, hukuk devletinin yukarıda belirtilen işlevlerinin yaşama geçirilmesi için ülkenin bütünlüğü, güvenliği, coğrafi özellikleri, stratejik öncelikleri gözetilerek, yabancıların alacağı taşınmazın yeri, arazi, arsa veya bina olmasının getireceği farklılıklar ile satın almanın amacı, koşulların yasada belirtilmesi gerekir.
Yasama yetkisi Bakanlar Kurulu'na devredilemez: 'Kamu yararı ve ülke güvenliği bakımından bu maddenin uygulanmayacağı yerleri belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir' denilerek Bakanlar Kurulu'na geniş takdir yetkisi verilmesi, yasama yetkisinin devrine yol açar.
Anayasa'ya uymalı: Dava konusu maddede Bakanlar Kurulu'na verilen yetkinin kullanılmasının yabancılar yönünden sınırlama içerdiği açık. Bunun doğrudan yasayla yapılmaması veya uygulamaya yönelik yetkilendirmenin ilkelerinin belirlenmemesi, Anayasa'nın yabancıların durumunu belirleyen 16. maddesiyle bağdaşmaz.
Mahkeme üyesi Serdar Özgüldür ise gerekçede, "...ülkenin bütünlüğü, güvenliği, stratejik konumu..." ibareleri içinde 'köyler'in özel durumunun değerlendirilmesinin gerektiğini belirtti.


    http://www.radikal.com.tr/8479018479010

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.