Bu da gerileme raporu

Bütçe yetersizliğiyle Cumhuriyet'in en büyük çöküntüsünü yaşayan üniversiteler,
proje üretemez halde.
Haber: HİLAL KÖYLÜ / Arşivi

ANKARA - Bütçe yetersizliğiyle Cumhuriyet'in en büyük çöküntüsünü yaşayan üniversiteler,
proje üretemez halde.
'Ekonomik krizden kurtuluşun eğitime yatırımdan geçtiği' çağrısı havada kalan rektörlerin şimdi tek beklentisi, üniversitelerin, kendi kaynağını yaratması konusunda serbest bırakılmasını sağlayacak yasanın çıkması.
2001 bütçesinde öngörülen 1 katrilyon 364 trilyon 910 milyar liralık ödenekle eğitime devam etmek durumunda olan üniversitelerde,
'ödeneğimiz artacak' umudu kalmadı. Üniversiteler, bütçeden YÖK'ün harcamaları da dahil 2 katrilyon 488 trilyon 269 milyar ödenek istemişti.
YÖK ise üniversitelerin bütçeleriyle
ilişkilendirerek yaptığı 'Proje Üretimi' raporunda, üniversitelere bütçeden ayrılan ödeneğin sürekli düştüğüne dikkat çekti.
Ödeneklerin artırılmasının zorunlu olduğunu savunan YÖK, hükümete "Eğitime yapılan harcamalar, ekonomik büyümeyi hızlandırmanın yanı sıra üretimi artırır, kişisel ve sosyal gelişmeye katkı yaparak sosyal sınıflar arasındaki derin uçurumu ortadar kaldırır" uyarısında bulundu.
Raporda, 20'si vakıf olmak üzere 73 üniversite, 578 fakülte, 218 yüksekokul, 535 meslek yüksekokulu ve 269 enstitü olduğuna dikkat çekilirken, bütçe yetersizliği nedeniyle bu okullarda yürütülen proje sayısının düştüğü vurgulandı. Bu düşüşün son iki yılda ne düzeyde olduğu da şöyle gösterildi:
Yatırımlar da durdu
"1996 yılında üniversitelerde üretilen toplam proje sayısı 992 iken, bu sayı 1997'de 1300'e, 1998'de 1543'e yükseldi. Toplam proje sayısı 1999 yılında 1418'e, 2000 yılında ise 1345'e düştü. Yükseköğretim kurumlarındaki artışa paralel olarak 1995-1998 arasında yürütülen yatırım projesi sayısında da artış olmuş, 1999 ve 2000 yıllarında ise yeterli kaynak ayrılamaması ve yatırım programına yeni proje alınmaması sebebiyle düşüş olmuştur. Üniversitelerde öğrenci kontenjanındaki artışa ve depremlerde
hasar gören veya yıkılan eğitim binalarına rağmen ödenek tahsisleri, tekliflerin çok altında olması nedeniyle projeler zamanında bitirilememektedir. Bu nedenle üniversitelerdeki eğitim-öğretim ve araştırma çalışmaları ciddi olarak etkilenmektedir."
GSMH'den 0.88 pay
YÖK'ün hazırladığı raporda, yükseköğretime ayrılan ödeneğin Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) içindeki payın da istenilen seviyeye bir türlü ulaşılamadığından yakınılırken, bu durum Türkiye'nin sosyal gelişimi için
büyük engel olarak gösterildi. Yükseköğretime ayrılan ödeneğin GSMH içindeki payı 1990'da 2 trilyon 505 milyar lirayla 0.56 iken, 2001 yılında bu rakam 1 katrilyon 364 trilyon 910 milyar lirayla 0.88 oranında.