Bu hesaba hesap uzmanları da şaştı

İSMMMO: Doğan Holding'in işlemleri yasalara uygun. TURMOB: Belirsizlik hep vergi mükellefi aleyhine yorumlanıyor. Eski hesap uzmanı Özyürek: Kesilen ceza hukuka aykırı

ANKARA / İSTANBUL - AKP hükümetinin, Doğan Yayın Holding’e, yasalar ve belgeler aksini söylediği halde 826 milyon liralık rekor vergi cezası kesmesine vergi konusunda uzman isimlerden tepki geldi.
‘Paranın hesaba geçtiği tarih 2007 iken nasıl ceza kesilir?’
İSMMMO (İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası) Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Arıkan  Maliye Bakanlığı tarafından Doğan Yayın Holding’e kesilen 826 milyon TL’lik rekor vergi cezasıyla ilgili olarak “Denetim raporunu görmedim, ama gazetelere yansıyan kadarıyla holdingin işlemleri yasalara uygundur” dedi. Arıkan cezanın büyük kısmının Alman medya devi Axel Springer’e yapılan Doğan TV hisse satışıyla ilgili olduğunu belirterek şunları söyledi:
“Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesine göre şirket bünyesinde iki yıldan fazla süre tutulan iştirak hisselerin satışında oluşan kazançların yüzde 75’i Kurumlar Vergisi’nden istisna tutulur. Doğan Yayın Holding’in de yaptığı budur. Ancak vergi inceleme elemanı satışın belgelerdeki gibi 2007’de değil 2006’da yapıldığını düşünerek usulsüz işlem nedeniyle istisnadan yararlanılamayacağına hükmetmiş ve ceza raporu düzenlemiştir. Bunu hangi gerekçelerle yaptığını bilemiyoruz.”
Satış işleminin karşılıklı mutabakata varılması, gerekli izinlerin alınması, satış devir sözleşmesinin imzası ve hisse devrinin pay defterine işlenmesiyle tamamlanmış olacağını belirten Arıkan şunları kaydetti:
‘Gazetelerde yer alan belgelere baktığımız zaman paranın hesaba geçtiği, hisse devrinin gerçekleştiği ve bunun pay defterine işlendiği tarihin 2 Ocak 2007 olduğunu görüyoruz. İnceleme elemanı buna rağmen satışın 2006’da yapıldığını nasıl anlamış bilemiyorum. Vergi Usul Kanunu’nun 3. maddesinin b bendi, ispat mükellefiyetinin iddia eden tarafa ait olduğunu belirtmektedir.  Maliyenin de satışın 2006 yılında yapıldığını ispatlaması gerekmektedir. Ortadaki belgelere rağmen inceleme elemanlarının nasıl böyle bir rapor düzenlediğini takdirlerinize bırakıyorum.”
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TURMOB) Başkanı ve eski Devlet Bakanı Masum Türker, Doğan Grubu’na kesilen ‘ceza’yı şöyle yorumladı:
“Bu konuda Doğan Grubu ile Maliye adına denetim yapan inceleme elemanının farklı yorumladığı anlaşılmaktadır. Halbuki satış işleminin tamamlanması için geçmişte ödeme yapılmış. Bu konudaki ihtilafın yargıda çözümleneceğini umuyoruz. Ancak böylesi tartışmalar vergi güvenliğini, vergi haklarını zorlayıcıdır. Mükellefin vergi haklarını dikkate alarak bu tür ihtilafların resmiyete dönüştürülmesi gerekir. Yani kurallar bir yoruma izin vermeyecek şekilde açıkça düzenlenmeli. Belirsiz bir yorum ortada bırakıldığı zaman bu belirsizliğin haksız bir şekilde hep vergi mükellefinin aleyhinde yorumlandığı ortaya çıkıyor.” 

‘Centilmenlik anlaşması satış anlaşması değildir’
CHP Merkez Yönetim Kurulu Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek de dün Doğan Grubu’na verilen vergi cezasıyla ilgili yazılı açıklamasında “Yıllarca vergi incelemesi yapmış Maliye Fahri Hesap Uzmanı olarak Maliye’ce yapılan işlemin tamamen hukuka aykırı olduğunu görüyorum” dedi. Özyürek, hukuku ayrılıkları sıralarken, şu bilgileri verdi:
“Şirket satışlarında önce bir centilmenlik anlaşması yapılıyor, daha sonra gerekli hukuki, ekonomik ve mali araştırma yapıldıktan sonra kesin satış işlemi yapılıyor. Yani, centilmenlik anlaşması satış işlemi değildir. Ayrıca, burada kasıt olarak vergi ziyanına sebebiyet verildiğinden hareketle, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359 ve 344/2 maddelerine göre ceza kesilmiştir. Bunun nedeni, uzlaşma imkânı vermemektir. Oysa bu maddenin konuyla ilgisi bulunmamaktadır.”
Özyürek, açıklamasının sonunda “Doğan Grubu’na hukuku dayanaktan yoksun olarak kesilen verginin ve cezanın basın özgürlüğüne darbe indermek anlamına geldiğini düşünüyorum” dedi. (Radikal)