Bu kez bir engel çıkmasın!

Yıllardır, her hükümet tarafından hazırlanıp bir türlü çıkarılamayan engelliler yasa tasarısı yine Meclis gündeminde. Hükümetin, dün Meclis Başkanlığı'na sunduğu tasarıyla getirilen düzenlemeler şöyle:
Haber: YURDAGÜL ŞİMŞEK / Arşivi

ANKARA - Yıllardır, her hükümet tarafından hazırlanıp bir türlü çıkarılamayan engelliler yasa tasarısı yine Meclis gündeminde. Hükümetin, dün Meclis Başkanlığı'na sunduğu tasarıyla getirilen düzenlemeler şöyle:
Ücretsiz tarama: Sağlık Bakanlığı, anne karnındaki bebeklerde tespiti mümkün olan hastalıklarla ilgili taramaları ücretsiz yapacak.
Fırsat eşitliği: Engellilere fiziksel çevre, konut, ulaşım, sosyal ve sağlık hizmetleri, eğitim ve iş imkânları, kültürel, sportif ve dinlenme gibi sosyal yaşama ilişkin her tür faaliyetlere katılımda fırsat eşitliği sağlanacak.
Devlet bakacak: Sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmayan, ailesini kaybeden bakıma muhtaç engellilerle ailesi yoksul engellilerin bakım hizmeti devletçe karşılanacak.
65 yaş üstü engelli: 65 yaşını doldurmadığı halde başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde malul olanlara yaşlılık aylığının üç katı, herhangi bir işe yerleştirilemeyen engellilerden, öngörülen koşulları taşıyanlara ise iki katı aylık bağlanacak.
Tercüman personel: İşitme ve konuşma engellilere tercümanlık yapmak üzere, illerde işaret dili bilen personel görevlendirilecek.
Kariyer yapacak: Kariyer mesleği olan engellilere uygun kadrolarda iş sağlanacak.
Atamalarda öncelik: Engelli çocuğu ve kardeşi bulunan devlet memurları, istemeleri halinde engelli yakınlarının eğitim-öğretim gördüğü il veya ilçeye atanabilecek.
Apartmanda tadilat: Apartmanlarda engellilere yönelik düzenlemeler yapılacak.
Vergi muafiyeti: Ekonomik güçlükler yaşayan engelliler, brüt 200 metrekareyi geçmemesi ve tek meskeni olması halinde, emlak vergisi muhafiyetinden yararlanabilecek. Eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları KDV'den muaf olacak.
Noterde kolaylık: Engelliler noterde, tanıksız işlem yaptırabilecek. İmza atabilen görme engellilerin mühür kullanması ve parmağının bastırılması zorunluluğu kaldırılıyor.
Park cezası: Engellilere ayrılan park yerlerini işgal edenlere ceza iki kat fazla olacak.
Beş yıl şartı: Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmi yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel altyapı alanlarıyla gerçek ve tüzelkişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl içinde engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirilecek.
Toplu taşıma: Belediyeler, toplu taşıma hizmetlerinde engelliler için tedbirler alacak. Mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçları, yasa yürürlüğe girdikten sonra beş yıl içinde engelliler için erişilebilir duruma getirilecek.


    http://www.radikal.com.tr/7453247453240

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.