Bu madde çok tartışılır

Köşk'ün vetosu vardı
Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılan Özel Öğretim Kurumları Yasa tasarısının, 21. maddesi, çok ciddi tartışmalar yaratacak türden. Maddedeki, 'özel okullardan hizmet satın alma' hükmünün bir benzerini Cumhurbaşkanı Sezer geçen sene veto etmişti.
Aceleyle mi yazıldı?
Ucuz kredi olanağını da içeren maddedeki en önemli düzenleme ise, SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'lu velilerin, özel okul ücretlerini 'gelir vergisinden' düşebilmesi. Uzman yorumu şöyle: "Madde acele yazılmış, indirim matrah üstünden olmalıydı."
Özeller cazipleşir
Vergiye ilişkin olası işleyiş: Sosyal güvenlik kesintisinden sonra maaş, yani brüt vergi matrahı 2 milyar TL olsun. Okul ücreti yılda 12 milyarsa, vergi matrahı 1 milyara düşecek; böylece vergi de yarıya inmiş olacak.


Tasarının en kritik maddesi
Mali destek ve istisnalar
Madde 21 - Kurumlar, faaliyetlerini sadece kazanç sağlamak için düzenleyemezler. Ancak, Türk Milli Eğitimi'nin amaçları doğrultusunda eğitimin kalitesini yükseltmek, gelişmelerine fırsat ve imkân verecek yatırımlar ve hizmetler yapmak üzere gelir
sağlayabilirler.
Bakanlık, özel öğretim kurumlarından 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde hizmet satın alabilir.
Özel okullarda öğrenim gören öğrenciler için belirlenen ücretlerin yarısını geçmemek üzere ücretlerin bir kısmı devletçe karşılanabilir. Özel okullarda öğrenim gören öğrenci ücretlerinden her yıl devletçe karşılanacak miktar ile öğrenci sayısı, Maliye Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nca birlikte yönetmelikte belirlenir.
Özel okulların su, doğalgaz ve elektrik ücretlendirilmesi resmi okullara uygulanan tarife üzerinden uygulanır.
Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar kurumlarına tabi olanların, çocuklarını özel okullara göndermeleri durumunda ödedikleri öğretim ücretlerinin tamamı gelir vergisinden düşülür.
Özel okullarda okuyan öğrencilerin velisine, öğrencinin okuduğu öğrenim süresi kadar devlet tarafından düşük faizli ve uzun vadeli kredi verilebilir. Bununla ilgili esaslar, Maliye Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın birlikte hazırlayacakları yönetmelikte belirlenir.

İSTANBUL - AKP hükümetinin önceki gün Bakanlar Kurulu'nda imzaya açtığı Özel öğretim Kurumları Yasa Tasarısı'nın özel okulları özendirmeye yönelik mali destekleri çok tartışma yaratacak. Belirsizliğin hâkim olduğu tasarıda, özel okullar devlet desteğiyle neredeyse bedava hale getiriliyor. Bu yasa tasarısı imzaya açıldığı haliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçerse, hemen herkes devlete vergi vereceğine, çocuğunu 'kesesine uygun' özel okula gönderebilecek.
İmzaya açılan tasarıda nasıl sağlanacağı ve kaynaklarının nereden geleceği belli olmayan devlet desteğinin sınırı yok. Ancak en çok tartışmayı, 'mali destek ve istisnalarla ilgili' düzenlemelerin yer aldığı 21. madde yaratacak.
21. maddeye göre Milli Eğitim Bakanlığı, Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde özel öğretim kurumlarından hizmet satın alabilecek. Yani bakanlık bütün özel okulların katılacağı bir ihale düzenleyip, kazanana "Alın bu öğrencileri okutun" diyebilecek. Ancak geçtiğimiz yıl benzer bir maddenin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından veto edilmiş olması, tasarının bu maddesinin şimdiden sakat doğduğu anlamına geliyor.
Yine bu maddeye göre özel okullarda eğitim gören öğrencilerin eğitim ücretinin yarısını geçmemek üzere ücretleri, devletçe karşılanabilecek. Ancak devletçe karşılanacak miktar ile öğrenci sayısı, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından birlikte belirlenecek.
Tartışma yaratacak maddenin yine en çok tartışma yaratacak hükümlerinden birisi de, Emekli Sandığı, Bağ Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu'na (SSK) tabi olanların çocuklarını özel okullara göndermeleri durumunda ödedikleri öğrenim ücretlerinin tamamını gelir vergisinden düşmelerine olanak sağlayan düzenleme. Bu hüküm şöyle işleyecek:
Çocuğunu özel okula gönderen kişi, ödediği ücretin bir aya isabet eden bölümünü, bir aylık vergi matrahından düşecek. Örneğin mükellefin sosyal güvenlik kesintisinin düşülmesinin ardından ortaya çıkan vergi matrahı brüt 2 bin YTL. Bu kişi çocuğunu yıllık eğitim ücreti 12 bin YTL olan bir özel okula gönderiyor.
Eğitim ücretinin aya düşen bin YTL'lik bölümü, 2 bin YTL'lik vergi matrahından indirilecek. Vatandaş bu durumda 2 bin YTL'lik matrah üzerinden değil, bin YTL'lik yeni vergi matrahı üzerinden vergi verecek. Yani vergisi neredeyse yüzde 50 oranında azalacak. Bu yöntem sayesinde özel okulu bedavaya getirmiş olacak. Devlet de bir miktar vergiden fedakârlık edecek.
Maddede bir hata var
Tasarının bu şekilde yasalaşması durumunda yıllık eğitim ücreti 21 bin YTL olan Robert Kolej'e, maaşı düşük olanların yanı sıra Türkiye şartlarında çok yüksek olanlar bile çocuklarını devlet desteğiyle çok hesaplı şekilde gönderebilecek. Ancak maddenin yazılışında da bir hata olduğu gözleniyor. Çünkü ilgili maddede, ödenen ücretin tamamının gelir vergisinden düşüleceği belirtiliyor. Vergi uzmanlarına göre bu indirimin matrah üzerinden yapılması gerekiyor. Bu da maddenin yazımının özensiz ve aceleci bir şekilde yapıldığını gösteriyor.
21. maddede bir de öğrencinin velisine çocuğu özel okula gittiği sürece düşük faizli ve uzun vadeli kredi verileceği hükmü var. Ancak hemen hemen tümü önemli mali kaynak gerektiren bu düzenlemelere IMF'nin nasıl razı edileceği de meçhul.


    http://www.radikal.com.tr/7606037606030

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.