Bu öneriyle düşünce biraz zor kurtulur

TCK'nın 301. maddesindeki değişiklik için uzlaşan 10 sivil toplum örgütü önerdikleri madde metnini dün açıkladı. Ancak yeni öneri beklentileri karşılamadı.

İSTANBUL - TCK'nın 301. maddesindeki değişiklik için uzlaşan 10 sivil toplum örgütü önerdikleri madde metnini dün açıkladı. Ancak yeni öneri beklentileri karşılamadı. Eski TCK'da aynı suçu düzenleyen 159. maddeye yakın olduğu için eleştirilen maddedeki bir çelişki de Radikal muhabirinin uyarısı üzerine basın toplantısı sırasında düzeltildi.
Yeni metinde 'Aşağılama' ifadesini 'tahkir' (aşağılama, onur kırma) ve 'tezyif'le (bir şeyi değersiz, adi ve aşağılık göstermeye çalışma, küçültmek isteme) değiştiren örgütler maddenin gerekçesinde yine 'aşağılama' ifadesini kullandı. Radikal muhabiri bu çelişkiye işaret edince İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Davut Ötükçü "Bir karışıklık olmuş. O bölümü de 'tahkir ve tezyif' olarak değiştirelim dedi.
Hükümetin "301 için öneri bekliyoruz" çağrısı üzerine toplanan sivil toplum örgütlerinden Türk Tabipler Birliği ile DİSK, maddenin tamamen kaldırılmasını isteyerek görüşmelerden çekildi. 10 örgüt ise yeni bir metin üzerinde uzlaştıklarını geçen pazar günü duyurdu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türk-İş, Hak-İş, Memur-Sen, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı İKV ve Televizyon Yayıncıları Derneği'nin temsilcileri uzlaştıkları metni açıklamak için dün Levent'teki TOBB Plaza'da buluştu. Sözcü Davut Ötükçü'ydü.
Yeni öneride, mevcut 301'de yer alan, 'aşağılama' ifadesi çıkarılarak, yerine, eski 159'daki 'tahkir ve tezyif' ifadesi konuldu. Maddedeki 'Türklük'ten ne anlaşılması gerektiği için Anayasa'nın 66. maddesi adres gösterildi (Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür). Mevcut maddedeki, 'suç yurtdışında işlendiği takdirde ceza miktarının üçte bir oranında artırılması' ifadesi kaldırıldı. Ökütçü, yeni maddeyle ancak 'tahkir ve tezyif' eylemi birlikte işlenip kasıt niteliği taşıdığı takdirde suç unsurunun oluşacağını böylece dava açmanın daha zorlaşacağını ileri sürdü.
Hrant Dink bu öneriyle de mahkûm olurdu
Önceki günkü Radikal'de uzmanlar bu önerinin sayısız aydının yargılanmasına neden olan eski 159. maddeye çok benzediğini söylemişti. Ökütçü'ye göre bu eleştiriler doğru değil: "Bizim öneri yasadan doğan ihtiyaçları giderecek. Tahkir ve tezyifin kullanılması bu kastı taşımayan düşüncelerin yargılanmasının önüne geçecek." Ancak hukukçuların yaptığı bir uyarı daha vardı: Hrant Dink'in ceza almasına neden olan madde 301 değil, içinde 'tahkir ve tezyif' ifadeleri bulunan eski 159. maddeydi.
Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı AKP'li Burhan Kuzu ise dün NTV'de katıldığı programda, "Şahsımda olan, hükümete de sunulan başka metinlerde var. Bunlar tabii ki birleştirilecek" diye konuştu.

Yeni öneri
1) Türklüğü, Türkiye Cumhuriyeti'ni, TBMM'yi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni, devletin yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen tahkir ve tezyif eden altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
2) Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç teşkil etmez.